Thủy sản MeKong (AAM) quý 3 kinh doanh lỗ

Thanh Nhi

Kết quả kinh doanh quý 3/2023 AAM lỗ ròng 1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 2,7 tỷ đồng.

Thủy sản MeKong (AAM) quý 3 kinh doanh lỗ

CTCP Thủy sản MeKong (HOSE: AAM) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2023. 

Cụ thể, doanh thu thuần của AAM đạt trên 28 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán vượt doanh thu thuần, ghi nhận gần 30 tỷ đồng, dẫn đến lỗ gộp 1,4 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt trên 684 triệu đồng, tăng 43%. Chủ yếu từ lãi tiền gửi ngân hàng 373 triệu đồng và lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 311 triệu đồng.

Công ty không ghi nhận chi phí tài chính, không chịu áp lực lãi vay trong quý 3. Song song đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 83% và 34% so với cùng kỳ, xuống còn hơn 400 triệu đồng và 1,2 tỷ đồng.

Sau khấu trừ chi phí, AAM lỗ ròng 1 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lãi 2,7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, AAM mang về 99 tỷ đồng doanh thu và 1,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm tương ứng 42% và 90% so với cùng kỳ. Lãi ròng 1,1 tỷ đồng, rơi 92%. 

Với kết quả trên, AAM thực hiện được 55% kế hoạch doanh thu (180 tỷ đồng) và 14% kế hoạch lãi trước thuế (10 tỷ đồng).

Tính tới cuối quý 3, AAM có quy mô tài sản 218 tỷ đồng, không thay đổi đáng kể so với đầu năm. Hàng tồn kho gần 110 tỷ đồng, tăng 8%. Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi trên 3 tháng) ghi nhận 13 tỷ đồng, đầu năm con số này là 49 tỷ đồng, tương ứng giảm 73%.

Phía nguồn vốn, AAM có nợ phải trả 15 tỷ đồng, tăng 67%. Chiếm phần lớn là phải trả người bán ngắn hạn 7 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục