Âm nặng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, ThaiHoldings (THD) báo lãi sau thuế quý 1/2023 giảm mạnh so với cùng kỳ

An Nhiên

Thaiholdings báo lợi nhuận sau thuế đạt hơn 70 tỷ đồng, giảm 55,7% so với cùng kỳ.

THD phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2022

Công ty cổ phần ThaiHoldings (mã CK: THD) vừa có Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, tỷ lệ 10%.

Âm nặng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, ThaiHoldings (THD) báo lãi sau thuế quý 1/2023 giảm mạnh so với cùng kỳ - Ảnh 1

Theo đó, tỷ lệ thực hiện là 10%, tương đương mỗi cổ đông nắm giữ 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là 35 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là 350 tỷ đồng. Như vậy, vốn điều lệ dự kiến sau khi chia cổ tức 2022 tăng lên mức 3.850 tỷ đồng.

Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2022. Thời gian dự kiến phát hành là Quý II – III năm 2023 sau khi được Ủy ban chứng khoán chấp nhận phát hành.

Cùng nhìn lại kết quả hoạt động kinh doanh 2022 của THD, do tình hình khó khăn chung của các doanh nghiệp năm 2022, đồng thời THD thực hiện tái cơ cấu danh mục đầu tư nên không còn hợp nhất với một số Công ty sau khi thoái vốn, vì vậy doanh thu hợp nhất chỉ đạt 46% so với kế hoạch đạt mức 4.112 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 28% so với kế hoạch đạt mức 414,7 tỷ đồng.

Nhìn nhận bức tranh kinh tế của các doanh nghiệp năm 2023 khó khăn vẫn sẽ kéo dài do lạm phát và lãi suất tăng cao, các doanh nghiệp nhất là trong lĩnh vực bất động sản và tài chính như THD sẽ gặp khó khăn nhiều hơn trong việc phân phối các dự án đến tay người tiêu dùng, đồng thời nợ vay đến hạn sẽ càng thêm gánh nặng thanh khoản đối với Công ty.

Dựa trên tình hình kinh tế được dự đoán khó khăn trong năm 2023, THD đã đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 3,272 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 358 tỷ đồng, lần lượt giảm 20% và 14% so với thực hiện năm 2022.

Lợi nhuận từ hoạt động khác cứu vớt kết quả kinh doanh Quý 1/2023

Thaiholdings mới đây cũng vừa công bố Báo cáo tài chính quý 1/2023 với kết quả doanh thu thuần thu về chỉ đạt 584 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp ghi nhận 35 tỷ đồng giảm tới hơn 75% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, doanh thu tài chính cũng giảm 85% so với cùng kỳ, về mức 12,7 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 14% so với cùng kỳ xuống mức 18,7 tỷ, trong đó chi phí lãi vay ghi nhận 18,7 tỷ giảm 43% so với cùng kỳ; Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 26% so với cùng kỳ xuống mức 8,8 tỷ. Công ty còn phải ghi nhận thêm 18 tỷ đồng tiền lỗ từ công ty liên doanh, liên kết trong khi cùng kỳ không có.

Do vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của THD chỉ vỏn vẹn 1,8 tỷ đồng giảm mạnh tới 99% so với cùng kỳ 2022. Tỷ suất lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/ doanh thu sụt giảm còn 0,3% trong khi cùng kỳ năm trước tỷ suất này ghi nhận là 13,3%.

Không những hoạt động kinh doanh mang lại sự sụt giảm lớn đến 99% lợi nhuận, thì báo cáo lưu chuyển dòng tiền từ hoạt động cốt lõi này của doanh nghiệp cũng đang thể hiện con số âm đến 458 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc gia tăng các khoản phải thu.

Điều này có nghĩa là hoạt động kinh doanh chính đang không tạo được ra dòng tiền để tài trợ cho chính hoạt động của doanh nghiệp. Trong khi đó, báo cáo tài chính của ThaiHoldings lại đang thể hiện trong quý 1/2023 doanh nghiệp này đã phải đi vay 491 tỷ đồng để duy trì hoạt động.

Với tỷ suất lợi nhuận thuần sụt giảm mạnh THD sẽ ghi nhận một quý kinh doanh không mấy khả quan nếu không có khoản thu nhập bất thường hơn 93 tỷ đồng đến từ nguồn thu nhập khác, đây lại là cứu cánh cho công ty khi tăng vọt lên mức hơn 93 tỷ đồng, so với cùng kỳ chỉ hơn 326 triệu đồng.

Kết quả, Thaiholdings báo lợi nhuận sau thuế đạt hơn 70 tỷ đồng, giảm 55,7% so với cùng kỳ.

Như vậy sau quý đầu năm, công ty đã thực hiện được 29% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm 2023.

Tại thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của công ty giảm nhẹ 3,7% so với đầu năm về dưới 7.969 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn tăng 19,7% lên mức 2.504 tỷ; Tiền và các khoản tương đường tiền giảm tới 71% xuống mức 22,6 tỷ đồng so với đầu năm.

Nợ phải trả của THD cũng giảm 16% so với đầu năm về mức 1.959 tỷ đồng; trong đó 812 tỷ đồng là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.

Để khắc phục trước những khó khăn phải đối mặt năm 2023, THD định hướng hoạt động công ty tập trung vào đẩy mạnh số hóa và chuyển đổi để đổi mới mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị cao hơn, hiệu quả hơn; Đồng thời, quản lý an toàn, hiệu quả nguồn vốn của cổ đông và nguồn vốn vay.

Hiện nay, THD cũng đang sở hữu hàng hoạt các dự án lớn như Dự án đô thị và nghỉ dưỡng gần 352 ha ở Phú Quốc; 59,98% cổ phần Công ty cổ phần du lịch Kim Liên, 5 ha đất vàng tại số 5-7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội; Sở hữu 2,7 ha đất ở tại khu đô thị Xuân Thành, thành phố Ninh Bình…

Tin Cùng Chuyên Mục