Bắc Giang: Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lạng Giang đến năm 2040

Chi Lê

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 940/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 1/25.000). Quy mô diện tích nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 244km2.

Theo đó, phạm vi lập điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lạng Giang trên toàn bộ địa giới hành chính của huyện Lạng Giang. Ranh giới nghiên cứu được giới hạn phía Bắc giáp huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; phía Nam giáp thành phố Bắc Giang và huyện Yên Dũng; phía Đông giáp huyện Lục Nam; phía Tây giáp huyện Tân Yên, Yên Thế.

Dự báo quy mô dân số qua các giai đoạn như sau: Tổng dân số toàn huyện đến năm 2030 khoảng 276.500 người; đến năm 2040 khoảng 390.000 người. Dân số đô thị đến năm 2030 khoảng 91.300 người chiếm 33%; đến năm 2040 khoảng 241.700 người, chiếm 62%. Dân số nông thôn đến năm 2030 khoảng 185.200 người, chiếm 67%; đến năm 2040 khoảng 148.300 người, chiếm 38%.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lạng Giang là trung tâm kinh tế phía Bắc của tỉnh Bắc Giang, đầu mối giao thông đường bộ của vùng, quốc gia trên hành lang kinh tế Hà Nội - Lạng Sơn, hướng tới đô thị loại IV và thị xã trong tương lai; là đầu mối giao thông đường bộ của vùng, quốc gia; là trung tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ logistics, phát triển công nghiệp xanh; sản xuất nông nghiệp sạch, chất lượng cao;

Là vùng phát triển đô thị bền vững, hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại; là trung tâm Tiểu vùng phía Bắc của các huyện Yên Thế, Tân Yên, Lạng Giang với thị trấn Vôi là đô thị trung tâm tiểu vùng; là vùng phát triển dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng kết hợp văn hóa, di tích lịch sử; là vùng phát triển kinh tế - xã hội gắn kết chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Mục tiêu nhằm cụ thể hóa những định hướng chiến lược phát triển của quốc gia, Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể hóa mục tiêu nâng cao chất lượng huyện Nông thôn mới, xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao (đô thị nông thôn kiểu mẫu); đầu tư cơ sở hạ tầng để củng cố các tiêu chí hướng tới cả huyện Lạng Giang thành đô thị loại IV, phát triển các phân vùng đô thị và nông thôn hướng tới thành lập thị xã sau năm 2030.

Xây dựng huyện Lạng Giang trở thành đô thị xanh, phát triển bền vững, cực tăng trưởng kinh tế quan trọng, cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Bắc Giang. Bảo tồn di sản văn hóa - lịch sử, cảnh quan thiên nhiên. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương, làm cơ sở pháp lý cho các công tác quy hoạch xây dựng phát triển đô thị, nông thôn trong huyện; xây dựng các chương trình kế hoạch, dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên có trọng tâm, trọng điểm và đề xuất các chính sách phát triển, sử dụng hợp lý các nguồn lực.

Tin Cùng Chuyên Mục