Bảo Việt đạt giải Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất châu Á năm 2017

P.T

11:18 07/02/2018

13 lượt xem


Vượt qua hàng trăm đại diện đến từ châu Á, Bảo Việt đã giành giải Báo cáo Phát triển bền vững tốt nhất châu Á 2017 (Asia’s 2017 Best Sustainability Report do ASRA bình chọn). Bên cạnh đó, Bảo Việt còn được vinh danh với hạng mục Báo cáo tương tác với các Bên liên quan tốt nhất châu Á.
BÌNH LUẬN

loading