Bất động sản Taseco (TAL) dự kiến thu về hơn 40 tỷ đồng tiền chuyển nhượng 3,1 triệu cổ phần CC4

Giang Phạm

Với mức giá không thấp hơn 13.000 đồng/đơn vị mà TAL chào bán, công ty này có thể thu về 40,3 tỷ đồng từ giao dịch trên.

Sắp chuyển nhượng 3,1 triệu cổ phần CC4

Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (mã ck: TAL) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (ICON4, mã ck: CC4).

Theo đó, Bất động sản Taseco sẽ chuyển nhượng 3,1 triệu cổ phần, tương đương 4,84% vốn điều lệ công ty ICON4. 

Bất động sản Taseco (TAL) dự kiến thu về hơn 40 tỷ đồng tiền chuyển nhượng 3,1 triệu cổ phần CC4 - Ảnh 1

Thời gian thực hiện chuyển nhượng dự kiến là vào tháng 3/2024 với giá chuyển nhượng không thấp hơn 13.000 đồng/cổ phần.

Hình thức giao dịch là thoả thuận hoặc khớp lệnh trực tiếp trên sàn giao dịch UPCoM. Taseco cho biết, mục đích chuyển nhượng CC4 là nhằm tái cơ cấu lại nguồn vốn của công ty.

Hiện tại, TAL vẫn đang sở hữu 46,4 triệu cổ phần, chiếm 72,5% vốn điều lệ tại CC4. Nếu giao dịch hoàn tất, TAL sẽ giảm sở hữu tại CC4 xuống còn 43,3 triệu cổ phần, tương ứng 67,66%.

Trên thị trường chứng khoán, CC4 không có giao dịch trong nhiều tháng liền, đứng tại thị giá 15.000 đồng/đơn vị. Với mức giá không thấp hơn 13.000 đồng mà TAL chào bán, Công ty này có thể thu về 40,3 tỷ đồng từ giao dịch trên.

Lãi sau thuế TAL đạt 503 tỷ đồng trong năm 2023

Về bức tranh tài chính, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023, trong 3 tháng cuối năm, doanh thu thuần hợp nhất của TAL đạt 2.550 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 728 tỷ đồng, tăng 17%. 

Bất động sản Taseco (TAL) dự kiến thu về hơn 40 tỷ đồng tiền chuyển nhượng 3,1 triệu cổ phần CC4 - Ảnh 2
Bất động sản Taseco (TAL) dự kiến thu về hơn 40 tỷ đồng tiền chuyển nhượng 3,1 triệu cổ phần CC4 - Ảnh 3

Trong kỳ, doanh thu tài chính 28,6 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Lợi nhuận khác đạt 55,9 tỷ đồng, tăng 28 lần so với cùng kỳ, chủ yếu là lãi từ giao dịch mua rẻ. 

Dù chi phí tài chính tăng 16 lần lên mức 60,1 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 22% lên 66,4 tỷ đồng, nhưng TAL vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế 617,3 tỷ đồng, tăng 52%; lợi nhuận sau thuế 476 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu thuần của TAL ghi nhận mức 3.238 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Trong cơ cấu doanh thu, mảng bất động sản tăng 10% ghi nhận tại 2.699 tỷ đồng; mảng xây lắp tăng 19% đạt 309 tỷ đồng; mảng cho thuê tăng 3,5 lần, đạt 116 tỷ đồng; mảng cung cấp dịch vụ 113 tỷ đồng, tăng 36%.

Nhờ doanh thu tăng, lợi nhuận gộp đạt 881 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước.  Kết quả là, TAL ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 661 tỷ đồng, tăng 40% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 503 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2022.

Năm 2023, TAL đặt mục tiêu doanh thu 3.400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 641 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành 95% mục tiêu doanh thu và vượt 3% mục tiêu lợi nhuận. 

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của TAL đạt 10.176 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm. Hàng tồn kho của TAL ghi nhận mức 3.813 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ. 

Các khoản phải thu của TAL cũng tăng 30% lên 2.392 tỷ đồng, chiếm 23,5% tổng tài sản. Dự phòng phải thu ngắn hạn tăng gấp đôi lên 19 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại ngày 31/12/2023 đạt 6.038,9 tỷ đồng, tăng 49% so với đầu năm. 

Đáng chú ý, tổng nợ vay ngắn và dài hạn đạt 3.262 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so với đầu năm.  Cùng với đó, khoản thuế và các khoản phải nộp nhà nước đạt 481 tỷ đồng, tăng 2,8 lần. Trong khi đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn lại giảm sâu, giảm 88%, chỉ còn 26 tỷ đồng. 

Vốn chủ sở hữu của TAL tại thời điểm kết thúc năm 2023 đạt 4.137 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. 

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh năm 2023 của TAL ghi nhận âm 1.557 tỷ đồng, do tăng hàng tồn kho, tăng các khoản phải thu, giảm các khoản phải trả, đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Dòng tiền lưu chuyển hoạt động đầu tư ghi nhận âm 643 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi mua sắm tài sản, chi cho vay. 

Lưu chuyển tiền thuần cả năm âm, khiến lượng tiền và tương đương tiền cuối năm chỉ còn 288 tỷ đồng, giảm 38% so với đầu năm.

Tin Cùng Chuyên Mục