BCG Land lãi hơn 125 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023

Linh Anh

Dòng tiền kinh doanh 6 tháng đầu năm của doanh nghiệp được cải thiện với gần 591,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 âm hơn 225,5 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Công ty cổ phần BCG Land ghi nhận doanh thu thuần nửa đầu năm 2023 đạt 353,4 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do doanh thu chuyển nhượng bất động sản giảm.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận đạt 323,3 tỷ đồng.

BCG Land lãi hơn 125 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023 - Ảnh 1

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm 34% còn hơn 299 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản lãi trong công ty liên doanh liên kết ghi nhận tăng từ hơn 5 tỷ cùng kỳ lên gần 79 tỷ đồng.

Kết quả sau khi khấu trừ giá vốn, chi phí, lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm của BCG Land đạt 125,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận đạt 524,3 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6, quy mô tài sản sản của BCG Land ghi nhận tại 13.312,5 tỷ đồng, tăng 15% so với thời điểm ngày 31/12/2022.

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh từ 19,8 tỷ đồng cuối năm ngoái lên 148,5 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn và dài hạn ghi nhận tại 7.048 tỷ đồng, không biến động nhiều so với cuối năm ngoái. Đây chủ yếu là các khoản phải thu với các bên liên quan theo hợp đồng hợp tác phát triển các dự án bất động sản và hợp tác đầu tư vào các sản phẩm tài chính đã niêm yết trên sàn.

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến cuối tháng 6/2023 tăng 17% lên gần 7.407 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn với 6.475 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ đi vay là 3.185 tỷ đồng.

BCG Land lãi hơn 125 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023 - Ảnh 2

Tại thời điểm cuối tháng 6/2023, vốn chủ sở hữu của BCG Land là 5.905,8 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,25 lần. Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 0,42 lần, tương ứng 2.480 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh 6 tháng đầu năm của doanh nghiệp được cải thiện với gần 591,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 âm hơn 225,5 tỷ đồng.

Ở một diễn biến khác, mới đây, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán (VSDC) đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần BCG Land với tên mã là BCR. BCG Land là một trong các công ty thành viên trụ cột của Tập đoàn Bamboo Capital, phụ trách mảng bất động sản.

Số lượng chứng khoán BCG Land đăng ký là 460 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị đăng ký đạt 4.600 tỷ đồng. Bắt đầu từ 23/8, VSDC nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

BCG Land được thành lập vào tháng 3/2018, với vốn điều lệ 200,01 tỷ đồng. Sau các đợt tăng vốn liên tiếp, vốn điều lệ hiện đạt 4.600 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục