Becamex IDC (BCM) sắp chi 828 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2022, tỷ lệ 8%

Giang Phạm

Dự kiến, cổ đông của Becamex sẽ nhận được tiền trả cổ tức vào ngày 29/12/2023.

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Công ty cổ phần (Becamex IDC - mã ck: BCM) vừa thông báo ngày 29/11 tới sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền.

Tỷ lệ thực hiện là 8%, điều đó tương đương mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận về 800 đồng/cổ phiếu.

Với hơn 1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Becamex cần chi 828 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Dự kiến, cổ đông của Becamex sẽ nhận được tiền trả cổ tức vào tài khoản ngày 29/12/2023.

Về cơ cấu cổ đông, UBND tỉnh Bình Dương hiện đang nắm giữ hơn 988,8 triệu cổ phiếu BCM, chiếm tỷ lệ 95,44%. Như vậy, trong đợt trả cổ tức này, UBND tỉnh Bình Dương sẽ nhận về hơn 790 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2023, Becamex ghi nhận doanh thu hơn 1.127 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ.

Becamex IDC (BCM) sắp chi 828 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2022, tỷ lệ 8% - Ảnh 1

Trong cơ cấu doanh thu, khoản doanh thu từ kinh doanh bất động sản, bất động sản đầu tư giảm mạnh 61% so với cùng kỳ, chỉ đạt hơn 728 tỷ đồng.

Becamex IDC (BCM) sắp chi 828 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2022, tỷ lệ 8% - Ảnh 2

Trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn doanh thu, lùi về 398,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận 1.588 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 8% lên 728,4 tỷ đồng. 

Khấu trừ giá vốn, chi phí, BCM ghi nhận lợi nhuận sau thuế 215,6 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận công ty mẹ đạt 217,4 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng đầu năm, Becamex IDC đạt hơn 3.012 tỷ đồng doanh thu thuần và 264,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 46% và 84% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2023, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 9.460 tỷ đồng, tăng 19% và lợi nhuận sau thuế 2.263 tỷ đồng, tăng 32% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, công ty mới thực hiện được 17% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm ngày 30/9/2023, BCM có tổng tài sản hơn 49.454 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm tới 45%, còn 593,3 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn gần như không đổi với hơn 5.276 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho tăng 6% lên gần 22.166 tỷ đồng. 

Tổng nợ phải trả của BCM tính đến cuối quý III là 31.481 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Khoản vay và nợ ngắn hạn ghi nhận 5.923 tỷ đồng và khoản vay dài hạn 11.262,5 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của BCM ghi nhận tại 17.973 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 4.831 tỷ đồng, giảm so với mức 5.161 hồi đầu năm. 

Tin Cùng Chuyên Mục