Becamex IJC (IJC) sắp phát hành gần 35 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Giang Phạm

Nếu phát hành thành công, số cổ phiếu lưu hành của Becamex IJC sẽ tăng từ 217 triệu lên 252 triệu cổ phiếu.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC - mã: IJC) vừa thông qua phương án phát hành gần 35 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Với tỷ lệ 16%, điều đó đồng nghĩa, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận về 16 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được huỷ bỏ. Thời gian dự kiến thực hiện là trong quý I/2023.

Nếu phát hành thành công, số cổ phiếu lưu hành của Becamex IJC sẽ tăng từ 217 triệu lên 252 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận giữ lại của năm 2021, khoảng 138 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2022, doanh thu thuần của IJC ghi nhận gần 517 tỷ đồng, tăng 42,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp hơn 182,87 tỷ đồng, tăng 19,44%.

Kết quả kinh doanh quý III/2022 của IJC
Kết quả kinh doanh quý III/2022 của IJC

Trong kỳ, doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 11%, hoạt động thu phí tăng 1.023% do quý III/2021 bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các khoản chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 119,5 tỷ đồng, tăng 44,53% so với cùng kỳ năm trước. 

Luỹ kế 9 tháng, Becamex IJC ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.755 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế gần 483 tỷ đồng, giảm 12,84% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản ghi nhận gần 6.423 tỷ đồng, giảm 5,6% so với đầu năm, trong đó tài sản ngắn hạn gần 4.303 tỷ đồng, tài sản dài hạn gần 2.120 tỷ đồng.

Hàng tồn kho đạt 3.541 tỷ đồng, chiếm 55,1% tổng tài sản, giảm 12% so với đầu kỳ. Trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang gần 3.523,5 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí dở dang của các công trình xây dựng nhà phố, khu thương mại, nhà biệt thự, nhà chung cư...

Tin Cùng Chuyên Mục