Bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Khánh Ly

Ông Lê Mạnh Hùng được Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) từ ngày 1/1/2024.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 22/12/2023 về việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Ông Lê Mạnh Hùng nhận nhiệm vụ mới từ 01/01/2024 thay ông Hoàng Quốc Vượng đã có quyết định nghỉ hưu từ 01/01/2024. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

 Ông Lê Mạnh Hùng được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 Ông Lê Mạnh Hùng được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ông Lê Mạnh Hùng sinh ngày 24/10/1973, quê Hưng Yên. Ông có trình độ chuyên môn là kỹ sư công nghệ tổng hợp hóa dầu và hữu cơ, tiến sĩ chuyên ngành hóa dầu và xúc tác hữu cơ. Năm 2000-2001, ông Hùng là kỹ sư công nghệ Công ty Liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt Nga. Sau đó, ông làm kỹ sư công nghệ tại Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC). Năm 2005-2006, ông là cán bộ ban chế biến dầu khí, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam.

Đến năm 2006 - 2007, ông là cán bộ Vụ Dầu khí, Văn phòng Chính Phủ Năm 2007-2009, ông Hùng làm Phó trưởng ban Chế biến Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Sau đó làm Phó tổng giám đốc Công ty Liên doanh Hóa dầu Long Sơn (năm 2009) Từ tháng 12/2009 đến năm tháng 3/2011, ông làm Trưởng Ban Quản lý dự án Cụm Khí Điện Đạm Cà Mau. Đến tháng 3/2011, ông Hùng được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC).

Từ tháng 10/2013 đến tháng hết tháng 6/2019, ông làm Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Từ 1/7/2019 đến nay, ông Hùng giữ chức thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc PVN.

Link bài gốc

Tin Cùng Chuyên Mục