Chậm công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Thép Pomina (POM) bị nhắc nhở

Linh An

Với việc kinh doanh thua lỗ liên tiếp 5 quý, lỗ luỹ kế của POM đã chạm tới mức 789,3 tỷ đồng.

Chậm công bố thông tin, Thép Pomina bị nhắc nhở

Công ty cổ phần Thép Pomina (mã ck: POM) vừa bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) nhắc nhở về việc chậm công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Cụ thể, ngày 30/6/2023, HoSE nhận được công bố thông tin thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kèm theo đường dẫn tài liệu của Thép Pomina.

Tới ngày 14/7, HoSE nhận được nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Biên bản họp Đại hội thành công. Điều đó có nghĩa, Thép Pomina tổ chức đại hội ngày 14/7 và thực hiện công bố tài liệu ngày 30/6.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thì thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cần phải được công bố tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc.

Do đó, POM đã chậm công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bị HoSE nhắc nhở, đồng thời đề nghị thép Pomina nghiêm túc tuân thủ các quy định hiện hành về công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

POM lỗ nặng trong quý II/2023, tổng nợ vay gấp 3 lần vốn chủ sở hữu

Trong quý II/2023, Thép Pomina ghi nhận doanh thu thuần đạt 799,3 tỷ đồng, giảm 78,9% so với cùng kỳ.

Chậm công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Thép Pomina (POM) bị nhắc nhở  - Ảnh 1

Trong kỳ, giá vốn hàng bán ghi nhận tại 834,5 tỷ đồng. Với việc công ty phải kinh doanh dưới giá vốn, POM ghi nhận lỗ gộp 35,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 150,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính chỉ đạt 8,87 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng cao lên mức 230,2 tỷ đồng, chiếm phần lớn trong đó là chi phí lãi vay với 227,2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt ghi nhận đạt 2,4 tỷ và 66 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Pomina lỗ sau thuế 349,8 tỷ đồng trong quý II/2023, đánh dấu 5 quý lỗ liên tiếp.

Lũy kế nửa đầu năm 2023, Thép Pomina ghi nhận doanh thu đạt 2.444,4 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận khoản lỗ 537 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 8,1 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, Thép Pomina đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến lỗ 150 tỷ đồng. Kết thúc nửa đầu năm 2023, với việc ghi nhận lỗ 537 tỷ đồng, công ty cách rất xa kế hoạch lỗ 150 tỷ đồng.

Tính đến hết quý II/2023, tổng tài sản của POM ghi nhận tại 10.817 tỷ đồng, trong đó, có tới 3.484 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, tập trung chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn ở 1.793 tỷ đồng và hàng tồn kho 995,5 tỷ đồng. 

Về cơ cấu nợ, tổng lượng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của POM tính đến ngày 30/6/2023 là 6.266,5 tỷ đồng, cao gấp 3 lần vốn chủ sở hữu (2.077 tỷ đồng).

Với việc tiếp tục ghi nhận lỗ trong nửa đầu năm 2023, tính tới 30/6/2023, tổng lỗ lũy kế lên tới 789,26 tỷ đồng, bằng 28,2% vốn điều lệ. 

Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư ngoại

Trước đó, vào ngày 17/7, POM đã thông qua nghị quyết chào bán riêng lẻ hơn 70,17 triệu cổ phiếu POM cho nhà đầu tư ngoại là Nansei - công ty thép đến từ Nhật Bản. Số tiền thu được sau đợt chào bán cổ phiếu này là 701,7 tỷ đồng.

Cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Chậm công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Thép Pomina (POM) bị nhắc nhở  - Ảnh 2

POM dự chia thành 2 đợt phát hành, gồm đợt 1 vào tháng 8/2023, phát hành 10,6 triệu cổ phần. Đợt 2 vào tháng 9/2024, chào bán 59,6 triệu cổ phiếu.

Nếu thương vụ thành công, Nansei sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại POM từ 0% lên 20,4% vốn điều lệ. Với số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu, Pomina cho biết sẽ dùng để bổ sung vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tin Cùng Chuyên Mục