Thép Pomina (POM) muốn phát hành cổ phiếu để bổ sung vốn nhằm khởi động lại lò cao

Linh Anh

Năm 2023, Thép Pomina cũng dự định sẽ tái cấu trúc lại hai chi nhánh Pomina 1 và Pomina 3 thành 2 công ty TNHH có tư cách pháp nhân độc lập.

Công ty cổ phần Thép Pomina (mã ck: POM) vừa công bố báo cáo thường niên năm 2022. Một trong những nội dung quan trọng được đề cập trong báo cáo liên quan đến định hướng phát triển năm 2023.

Phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn chủ sở hữu

Theo đó, Pomina dự định tái cấu trúc tách Chi nhánh Nhà máy Thép (Pomina 1) và Chi nhánh Nhà máy Luyện phôi thép (Pomina 3) thành 2 công ty TNHH có tư cách pháp nhân độc lập. Sau đó, công ty sẽ chuyển nhượng một phần vốn chủ sở hữu tại Công ty TNHH Pomina 3.

Thép Pomina (POM) muốn phát hành cổ phiếu để bổ sung vốn nhằm khởi động lại lò cao - Ảnh 1

Đồng thời, Thép Pomina cũng có định hướng phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn chủ sở hữu, lành mạnh hoá trạng thái tài chính và bổ sung vốn lưu động để khởi động lại lò cao.

Động thái có phần bất ngờ của Pomina trong bối cảnh thị trường giao dịch khá ảm đạm và cổ phiếu POM cũng đang trong diện cảnh báo của HoSE do khoản lỗ lũy kế gần 445 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2022.

Báo cáo giải trình giữa tháng 5 của POM có đề cập, do bất động sản đóng băng, nhu cầu tiêu thụ thép giảm dẫn đến sụt giảm doanh thu, trong khi chi phí tài chính và chi phí cố dịnh của dự án mới đưa vào hoạt động còn cao đã gây nên lỗ lớn trong năm 2022. Để khắc phục tình trạng lợi nhuận luỹ kế âm, công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm nay dựa trên các yếu tố thị trường.

Đặt mục tiêu kinh doanh năm 2023 đầy tham vọng

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2023, POM đặt mục tiêu doanh thu thuần 14.000 tỷ đồng, tăng 8% so với kết quả năm ngoái và lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 1.080 tỷ đồng.

Mục tiêu này cũng sẽ tạo nên áp lực lớn cho POM khi doanh nghiệp thép này tiếp tục ghi nhận khoản lỗ trong quý I/2023. 

Trong 3 tháng đầu năm Pomina ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.645 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ. Trừ chi phí, POM ghi nhận lỗ ròng 187 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 70 tỷ đồng.  

Kết quả kinh doanh quý I/2023 của POM
Kết quả kinh doanh quý I/2023 của POM

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản doanh nghiệp đạt hơn 11.443 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tiền và tiền gửi ngắn hạn chỉ có 20,86 tỷ đồng, bằng 1/10 so với đầu năm.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang chiếm gần 50% tài sản, ở mức 5.709 tỷ đồng. Hàng tồn kho của doanh nghiệp ở mức 1.055 tỷ đồng và có 2.355 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn.

Nợ phải trả của Thép Pomina là 9.015 tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, công ty có 6.191 tỷ đồng nợ vay tài chính gồm 5.123 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 1.068 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Vốn chủ sở hữu ở mức 2.428 tỷ đồng, trong đó, lỗ luỹ kế đến hết quý I là 439 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục