Chi phí tài chính tăng mạnh, lãi quý III/2023 của Vinasun (VNS) giảm 45% so với cùng kỳ, thấp nhất trong 6 quý gần đây

Giang Phạm

Lợi nhuận sau thuế luỹ kế 9 tháng đầu năm đạt 125,3 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ. 

Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun - mã ck: VNS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 với doanh thu thuần đạt 312,4 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ.

Chi phí tài chính tăng mạnh, lãi quý III/2023 của Vinasun (VNS) giảm 45% so với cùng kỳ, thấp nhất trong 6 quý gần đây - Ảnh 1

Biên lợi nhuận gộp đạt 21,1%, giảm so với mức 25,6% cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, giá vốn giảm nhẹ 4% về mức âm 246,2 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ. Chi phí tài chính tăng 4,8 lần lên mức 7,2 tỷ đồng. 

Khấu trừ giá vốn và chi phí, lợi nhuận sau thuế của công ty giảm 45% xuống 32,6 tỷ đồng. Đây là mức thấp nhất trong vòng 6 quý trở lại đây.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Vinasun ghi nhận 940,9 tỷ đồng doanh thu, tăng 23% so với cùng kỳ. Xét về cơ cấu doanh thu, dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi mang về 789 tỷ đồng, chiếm 84%, dịch vụ vận tải hành khách theo hợp đồng khoảng 133 tỷ đồng (chiếm 14%).

Chi phí tài chính tăng mạnh, lãi quý III/2023 của Vinasun (VNS) giảm 45% so với cùng kỳ, thấp nhất trong 6 quý gần đây - Ảnh 2

Lợi nhuận sau thuế đạt 125,3 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ. 

Năm 2023, Vinasun đặt mục tiêu 1.345 tỷ đồng tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 209 tỷ đồng. Với kết quả đạt được này, "ông lớn" taxi Vinasun đã thực hiện 70% kế hoạch doanh thu và 60% mục tiêu lợi nhuận sau ba quý.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của Vinasun giảm 155 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, lùi về 1.681 tỷ đồng. 

Công ty gửi ngân hàng và nắm giữ lượng tiền mặt khoảng 403 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản. Tính trong 9 tháng đầu năm nay, công ty nhận về gần 31 tỷ đồng lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Về cơ cấu nợ, tổng nợ phải trả là 538,7 tỷ đồng, trong đó, chủ yếu là nợ dài hạn là 315,3 tỷ đồng. Tổng nợ vay của Vinasun khoảng 293 tỷ đồng, phần lớn là nợ vay dài hạn với 198,1 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 1.142 tỷ đồng, bao gồm 678,5 tỷ đồng vốn góp cổ phần; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 108 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục