Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét giảm thuế VAT tại kỳ họp tháng 5

Thanh Hà

Chính phủ đề nghị cho phép xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% về 8% và trình Quốc hội thông qua theo quy trình một kỳ họp vào tháng 5 tới.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Quốc hội theo đúng quy định; chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất.

Việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% về 8%, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh sớm phục hồi và đóng góp trở lại ngân sách.
Việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% về 8%, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh sớm phục hồi và đóng góp trở lại ngân sách.

Nghị quyết của Chính phủ cũng quyết nghị giao Bộ trưởng Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự án Nghị quyết về giảm thuế VAT vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Chính phủ cũng đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho phép xây dựng dự thảo nghị quyết này theo trình tự, thủ tục rút gọn và trình Quốc hội thông qua theo quy trình một kỳ họp vào tháng 5 tới.

Trước đó, giữa tháng 4, Bộ Tài chính đề xuất giảm 2% thuế VAT với hàng hoá, dịch vụ có thuế suất 10%. Cơ sở kinh doanh khi xuất hoá đơn sẽ được giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế. Chính sách này dự kiến áp dụng đến hết năm 2023.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu giảm 2% Thuế VAT cho tất cả hàng hóa, dịch vụ (thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10%) trong thời gian 6 tháng, tổng số tiền thuế giảm khoảng 35.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bộ cũng đề xuất hạ mức thu 35 khoản phí, lệ phí trong nửa cuối năm (tương đương giảm thu 700 tỷ đồng) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Liên quan tới vấn đề này, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng hoàn toàn đồng tình với việc giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% vào thời điểm này để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu và những biến động kinh tế vĩ mô hiện nay của Việt Nam, việc sử dụng chính sách tài khoá mang tính phổ cập như giảm thuế GTGT là rất phù hợp.

VCCI cũng đồng tình với việc giảm thuế đối với toàn bộ các hàng hoá, dịch vụ thay vì chỉ giảm đối với hầu hết hàng hoá dịch vụ như Nghị quyết 43/2022/QH15.

VCCI cũng đề nghị bổ sung thời hạn áp dụng chính sách này đến hết ngày 31/12/2023 tại dự thảo Nghị quyết và quy định theo hướng thời điểm có hiệu lực của chính sách này là 1 ngày sau khi ban hành.

Tin Cùng Chuyên Mục