'Chốt' thời gian thoái vốn Nhà nước tại Khoáng sản Bình Định

Nguyễn Tri

Tỉnh Bình Định đã lên lộ trình thoái toàn bộ 25% vốn Nhà nước tại Công ty CP Khoáng sản Bình Định (BMC) với dự kiến thời gian hoàn thành vào năm 2024.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa ký văn bản gửi Sở Tài chính, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh về việc đồng ý chủ trương điều chỉnh kế hoạch triển khai thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty CP Khoáng sản Bình Định (mã cổ phiếu BMC).

Theo đó, thực hiện thoái toàn bộ vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp tương ứng với tỷ lệ 25% vốn điều lệ, hoàn thành trong năm 2024.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Định công bố kế hoạch triển khai công tác thoái vốn nhà nước tại BMC, thời gian thực hiện từ tháng 5/2023 đến tháng 3/2025. Như vậy, thời gian thực hiện trên đã được điều chỉnh rút ngắn ba tháng.

Qua tìm hiểu, trên địa bàn tỉnh Bình Định có Công ty CP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định và BMC là doanh nghiệp thực hiện thoái vốn nhà nước hoàn thành trong giai đoạn 2024 - 2025.

Hiện, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác thoái vốn nhà nước tại BMC.

Đối với Công ty CP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định, qua rà soát, xem xét các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện thoái vốn nhà nước tại công ty, UBND tỉnh có văn bản báo cáo Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT kiến nghị giãn thời gian thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này và chưa thực hiện việc thoái vốn trong giai đoạn 2024 - 2025, để tiếp tục rà soát, đề xuất thực hiện thoái vốn vào thời điểm sau năm 2025.

Tuy nhiên, Bộ KH&ĐT có văn bản đề nghị địa phương tiếp tục xây dựng phương án, tổ chức thực hiện thoái vốn tại Công ty CP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định trong giai đoạn 2024-2025 theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trường hợp đến năm 2025, việc thoái vốn không thuận lợi, đề nghị kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Tỉnh Bình Định đang tiếp tục rà soát để tổ chức thực hiện kế hoạch thoái vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ KH&ĐT.

Lợi nhuận quý III của BMC tăng mạnh

BMC được thành lập vào năm 2001, vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gần 124 tỷ đồng. Trụ sở chính của công ty tại đường Hà Huy Tập (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Định, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định là hai cổ đông lớn BMC. Lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp này là sản xuất công nghiệp; khai thác, chế biến và tiêu thụ các loại khoáng sản.

Theo báo cáo tài chính quý III/2023, BMC có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 45,4 tỷ đồng, cao hơn 19,6 tỷ đồng của quý III năm ngoái.

Cùng với đó, doanh thu hoạt động tài chính cao gần gấp 3 lần so với quý III/2022, đạt 642 triệu đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 92,6%, ở mức 7,9 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 6 tỷ đồng, trong khi quý III năm ngoái lợi nhuận chỉ đạt hơn 3,2 tỷ đồng.

Thuyết minh về biến động lợi nhuận sau thuế của quý III/2023 so với cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp cho biết, doanh thu bán hàng quý III đạt 231% so với cùng kỳ năm trước, làm cho lợi nhuận trước thuế và sau thuế so với cùng kỳ năm trước tăng lần lượt là 93,6%, 86%.

Nguyên nhân chính do số lượng hàng hóa tiêu thụ tăng cao, dẫn đến kết quả kinh doanh cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế từ đầu năm đến 30/9, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của BMC đạt 114,1 tỷ đồng, giảm 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 15,1 tỷ đồng, giảm 3,8%.

Còn theo bảng cân đối kế toán, tổng tài sản doanh nghiệp đến ngày 30/9 đạt 251,8 tỷ đồng, tăng 5,3%. Trong đó, chủ yếu là tài sản ngắn hạn đạt gần 205 tỷ đồng, tăng 7,8% so với đầu năm.

Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh, từ 1,7 tỷ đồng hồi đầu năm, nay đạt 11,8 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 32,5%, ở mức 79 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ phải trả của doanh nghiệp là 32,5 tỷ đồng, tăng 51,8%, và đều là nợ ngắn hạn.

Link bài gốc

Tin Cùng Chuyên Mục