Chưa nộp Báo cáo tài chính bán niên năm 2023, cổ phiếu Thép Pomina (POM) tiếp tục bị đưa vào diện cảnh báo

An Minh

HOSE cho biết, POM đã chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

POM tiếp tục bị đưa vào diện cảnh báo

Ngày 15/9, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo đưa cổ phiếu POM của Công ty cổ phần Thép Pomina (mã ck: POM) vào diện cảnh báo kể từ ngày 22/9.

HOSE cho biết, POM đã chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Trước đó vào ngày 5/5, HOSE cũng đưa cổ phiếu POM vào diện theo dõi ở diện cảnh báo do lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 là âm 444,68 tỷ đồng. 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 14/7, Thép Pomina đã công bố điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu doanh thu 9.000 tỷ đồng và lỗ sau thuế 150 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu trước đó là doanh thu 14.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 300 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh này được Chủ tịch Đỗ Duy Thái cho biết do bối cảnh thị trường khó khăn và triển vọng ngành bất động sản sẽ chưa tốt lên trong năm nay.

POM lỗ nặng trong quý II/2023

Về kết quả kinh doanh, quý II/2023, Thép Pomina ghi nhận doanh thu thuần đạt 799,3 tỷ đồng, giảm 78,9% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán ghi nhận tại 834,5 tỷ đồng. Với việc công ty phải kinh doanh dưới giá vốn, POM ghi nhận lỗ gộp 35,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 150,7 tỷ đồng.

Chưa nộp Báo cáo tài chính bán niên năm 2023, cổ phiếu Thép Pomina (POM) tiếp tục bị đưa vào diện cảnh báo - Ảnh 1

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính chỉ đạt 8,87 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng cao lên mức 230,2 tỷ đồng, chiếm phần lớn trong đó là chi phí lãi vay với 227,2 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt ghi nhận đạt 2,4 tỷ và 66 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, Pomina lỗ sau thuế 350,1 tỷ đồng trong quý II/2023, đánh dấu 5 quý lỗ liên tiếp.

Lũy kế nửa đầu năm 2023, Thép Pomina ghi nhận doanh thu đạt 2.444,4 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận khoản lỗ 537 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 8,1 tỷ đồng.

Kết thúc nửa đầu năm 2023, với việc ghi nhận lỗ 537 tỷ đồng, công ty cách rất xa kế hoạch lỗ 150 tỷ đồng.

Tính đến hết quý II/2023, tổng tài sản của POM ghi nhận tại 10.817 tỷ đồng, trong đó, có tới 3.484 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, tập trung chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn ở 1.793 tỷ đồng và hàng tồn kho 995,5 tỷ đồng.

Về cơ cấu nợ, tổng lượng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của POM tính đến ngày 30/6/2023 là 6.266,5 tỷ đồng, cao gấp 3 lần vốn chủ sở hữu (2.077 tỷ đồng). Với việc tiếp tục ghi nhận lỗ trong nửa đầu năm 2023, tính tới 30/6/2023, tổng lỗ lũy kế lên tới 789,26 tỷ đồng, bằng 28,2% vốn điều lệ. 

Tin Cùng Chuyên Mục