Chứng khoán Bản Việt (VCI) mua lại trước hạn 300 tỷ đồng trái phiếu

Linh Anh

Ngoài ra, VCI cũng dự chi 305 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức cho cổ đông vào ngày 9/1/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC, mã CK: VCI) vừa thông qua nghị quyết về việc mua lại tối đa 3.000 trái phiếu trước hạn, mệnh giá 100.000.000 đồng. Tổng giá trị trái phiếu mua lại dự kiến là 300 tỷ đồng.

Về phương thức thanh toán, các khoản nợ gốc của trái phiếu sẽ được thanh toán một lần vào ngày mua lại trước hạn. Lãi của trái phiếu sẽ được thanh toán cùng lúc với khoản nợ gốc của trái phiếu vào ngày mua lại trước hạn. Toàn bộ gốc và lãi của trái phiếu sẽ được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản được đăng ký của chủ sở hữu trái phiếu.

Lô trái phiếu VCIH2123001 phát hành ngày 10/5/2021, kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào 10/5/2023, có tổng giá trị 500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Toàn bộ số trái phiếu này được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành, cho 1 nhà đầu tư là 1 tổ chức trong nước.

Chứng khoán Bản Việt (VCI) mua lại trước hạn 300 tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 1

Chứng khoán Bản Việt giao Tổng giám đốc Tô Hải hoặc Phó Tổng giám đốc Đinh Quang Hoàn thực hiện các công việc có liên quan để hoàn thành việc mua lại trái phiếu này.

Trước đó vào tháng 11, VCSC cũng công bố mua lại trước hạn gần 400 tỷ đồng trái phiếu. Số trái phiếu này thuộc 5 lô: VB20206000.03.031 (28,8 tỷ đồng), VCIH2123002 (212,7 tỷ đồng), VCIH2123003 (49,7 tỷ đồng), VCIH2123006 (41 tỷ đồng), VCIH2123008 (60,4 tỷ đồng).  Phần lãi trái phiếu sẽ được thanh toán cùng lúc với khoản nợ gốc. Phương thức tổ chức mua lại là thỏa thuận trực tiếp và được thanh toán bằng tiền VND.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2022, VCSC ghi nhận gần 522 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm 43% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 63%, xuống gần 123 tỷ đồng. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VCSC ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 2.360 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.027 tỷ đồng.

Năm 2022, VCSC lên kế hoạch doanh thu 3.240 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.900 tỷ đồng. So sánh kế hoạch kinh doanh được thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, VCSC đã hoàn thành 73% kế hoạch doanh thu và 54% kế hoạch lợi nhuận năm.

Ở một diễn biến liên quan, ngày 28/12 tới đây, Chứng khoán Bản Việt cũng sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền.

Với tỷ lệ thanh toán 7%, điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 700 đồng. Dự kiến, tiền cổ tức được trả vào tài khoản các cổ đông ngày 9/1/2023.

Với hơn 435 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VCSC dự chi khoảng 305 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông. 

Năm 2022, VCSC lên kế hoạch chi trả cổ tức với tỷ lệ 30%, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu. Nếu theo đúng kế hoạch, cổ đông VCSC còn 2.300 đồng/cổ phiếu cổ tức sẽ có thể nhận về trong thời gian tới.

Tin Cùng Chuyên Mục