Chứng khoán Trí Việt công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao

Thành Trung

Bà Phạm Thị Thanh Huyền đã làm đơn từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt với lý do là điều kiện cá nhân không cho phép nên không thể sắp xếp toàn thời gian để đảm nhận và hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ cổ đông và Công ty giao phó.

Vừa qua, Chứng khoán Trí Việt (TVB) nhận được đơn từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT của bà Phạm Thị Thanh Huyền.

Ngoài làm Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt, bà Huyền còn là Thành viên HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của TVC (Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt) từ ngày 16/03/2023, thuộc nhiệm kỳ 2023 - 2028. Cũng vào ngày 29/3, TVC cũng nhận được đơn xin từ chức của bà Phạm Thị Thanh Huyền.

Ngay sau đó, HĐQT hai công ty đã họp và thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Hằng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật của cả TVC và TVB kể từ ngày 29/3/2024.

Bà Nguyễn Thị Hằng - tân Chủ tịch HĐQT TVC và TVB
Bà Nguyễn Thị Hằng - tân Chủ tịch HĐQT TVC và TVB

Bà Nguyễn Thị Hằng (1978), có trình độ cử nhân Quản trị Văn phòng và đã gắn bó với Tập đoàn Trí Việt từ năm 2016 đến nay. Trước đó, bà Hằng là Thành viên HĐQT của TVC và TVB nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng thời, bà Hằng đang đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc TVC (bổ nhiệm từ tháng 2/2023), trực tiếp quản trị điều hành TVC và TVB.

Tin Cùng Chuyên Mục