Cơ Điện Lạnh (REE) chốt quyền chia cổ tức tổng tỷ lệ 25%

Linh Miêu

Thời gian thực hiện ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN, dự kiến trong quý 2/2023.

HĐQT CTCP Cơ Điện Lạnh (mã: REE) thông báo 01/03 là ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022 bằng bằng tiền và cổ phiếu, tổng tỷ lệ 25%.

Cụ thể, REE sẽ chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương đương mỗi 1 cp được nhận 1.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/02. Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 07/04/2023

Với hơn 355,4 triệu cp đang lưu hành, ước tính REE cần chi hơn 355,4 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Song song đó, Công ty dự kiến phát hành hơn 53,3 triệu cp để chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông với tỷ lệ 15% (sở hữu 100 cp được nhận 15 cp mới). Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Thời gian thực hiện ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN, dự kiến trong quý 2/2023.

Cũng trong ngày 01/03, REE sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023. Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 31/03 tại TPHCM.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2022, REE ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.070 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, doanh thu mảng hạ tầng điện, nước tăng 43%; mảng cơ điện lạnh gấp 2,3 lần cùng kỳ và đóng góp nhiều nhất vào cơ cấu doanh thu quý IV/2022.

Giá vốn hàng bán cũng bật tăng mạnh, lên 1.700 tỷ đồng (tăng 66%), lãi gộp của doanh nghiệp vẫn đạt hơn 1.350 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ.

Cơ Điện Lạnh (REE) chốt quyền chia cổ tức tổng tỷ lệ 25% - Ảnh 1

Doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh còn hơn 59 tỷ đồng, chỉ bằng 1/4 cùng kỳ. Chi phí tài chính tăng 22% lên 247 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm nhẹ, nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng gần 100%, lên hơn 304 tỷ đồng. 

Ngoài ra, REE còn ghi nhận 313 tỷ đồng lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết. Trừ đi các chi phí hoạt động khác, REE báo lãi sau thuế 968 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. 

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của REE đạt 9.372 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2021. Bên cạnh đó công ty ghi nhận doanh thu từ công ty liên doanh liên kết 1.077 tỷ đồng, tăng 39%.

Lợi nhuận sau thuế của REE đạt 3.513 tỷ, tăng 64% so với năm 2021 và cao nhất từ trước đến nay. Với kết quả trên, REE đã vượt 1% chỉ tiêu doanh thu và vượt 70% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Về cơ cấu tài sản, cuối năm 2022, tổng tài sản của REE đạt 33.900 tỷ đồng, tăng 6,6% so với đầu năm. Ngoài tài sản cố định chiếm 47% tổng tài sản, REE còn dành 6.460 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết và đơn vị khác. Tính đến cuối quý IV, REE góp vốn vào 18 công ty liên kết, chủ yếu trong mảng thủy điện.

Đáng chú ý, REE còn đầu tư 789 tỷ đồng vào chứng khoán, tăng 11 lần so với con số 72 tỷ đồng đầu năm. Trong đó phát sinh thêm khoản đầu tư 738 tỷ đồng vào cổ phiếu VIB của Ngân hàng TMCP Quốc tế.

Song song đó, REE còn sở hữu lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng 2.141 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, nợ ngắn hạn gần như đi ngang, tăng nhẹ lên 4.090 tỷ đồng. Nợ vay ngắn hạn tăng 18%, lên 1.450 tỷ đồng, trong đó còn 8 tỷ đồng dư nợ trái phiếu tới hạn trả. Nợ vay dài hạn cuối kỳ vẫn còn hơn 9.940 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của REE tại cuối kỳ là 19.211 tỷ đồng, tăng thêm 2.854 tỷ so với đầu năm, trong đó thặng dư vốn là 1.050 tỷ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên tới trên 10.700 tỷ.

Tin Cùng Chuyên Mục