Cơ Điện Lạnh (REE) có Tổng giám đốc mới

An Chi

Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (mã Ck: REE) vừa có thông báo, ông Huỳnh Thanh Hải sẽ từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty và bổ nhiệm ông Lê Nguyễn Minh Quang vào vị trí thay thế từ 1/7/2024.

Cơ Điện Lạnh thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Huỳnh Thanh Hải, thời gian miễn nhiệm từ ngày 1/7/2024. Theo quyết định, ông Hải vẫn là thành viên HĐQT.

Ông Huỳnh Thanh Hải đã giữ vị trí Tổng Giám đốc REE từ tháng 8/2020. Trước đó, ông Hải đảm nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc REE trong gần 7 năm (2013 - 7/2020).

Đồng thời, bổ nhiệm ông Lê Nguyễn Minh Quang vào vị trí thay thế, thời hạn trong 3 năm kể từ ngày 1/7/2024.

Được biết, ông Quang sinh năm 1966, tốt nghiệp Tiến sĩ xây dựng tại Trường đào tạo kỹ sư Ecole Centrale Paris của Pháp, là thạc sĩ Quản trị hành chính công tại Trường Quản lý công Lý Quang Diệu (Singapore) và Trường Hành chính công Kennedy (Đại học Harvard - Mỹ).

Báo cáo hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Cơ Điện Lạnh ghi nhận doanh thu đạt 1.837,5 tỷ đồng, giảm 22,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 548,9 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 53%, về còn 40,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 40,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 513,1 tỷ đồng, về 741,3 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 19,8%, tương ứng tăng thêm 11,6 tỷ đồng, lên 70,2 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 12,8%, tương ứng giảm 32,9 tỷ đồng, về 223,3 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết giảm 42%, tương ứng giảm 87,8 tỷ đồng, về 121,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 5,3%, tương ứng giảm 6,44 tỷ đồng, về 114,66 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, lợi nhuận quý đầu năm 2024 của Cơ Điện Lạnh giảm mạnh chủ yếu do lợi nhuận gộp lao dốc, đồng thời lãi công ty liên doanh, liên kết cũng suy giảm mạnh so với cùng kỳ.

Trong năm 2024, Cơ Điện Lạnh đặt kế hoạch doanh thu 10.588 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 2.409 tỷ đồng, tăng 10,1% so với thực hiện trong năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024 với tỷ lệ tối đa là 15%.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024 với lãi 548,9 tỷ đồng, Cơ Điện Lạnh đã hoàn thành 22,8% so với kế hoạch năm tài chính 2024.

Tin Cùng Chuyên Mục