Cổ đông của Công ty Sữa Quốc tế (IDP) sắp nhận được hơn 521 tỷ đồng tiền cổ tức

Linh Anh

Dự kiến, cổ đông của IDP sẽ nhận tiền trả cổ tức vào ngày 05/02/2024.

Dự chi hơn 521 tỷ đồng trả cổ tức

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sữa Quốc tế (mã ck: IDP) vừa thông báo ngày 22/1 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2023.

Tỷ lệ thực hiện là 85%, điêu đó tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 8.500 đồng. Với hơn 61,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính IDP cần chi hơn 521 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Dự kiến, cổ đông của IDP sẽ nhận tiền trả cổ tức vào ngày 05/02/2024.

Ở một diễn biến khác có liên quan, mới đây, Công ty Sữa Quốc tế đã phát hành gần 1,18 triệu cổ phiếu ESOP (tương đương khoảng 1,9% cổ phiếu đang lưu hành) cho lãnh đạo và người lao động. Mệnh giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 96% so với thị giá tại ngày thông qua phương án là ngày 21/11/2023.

Dự kiến IDP sẽ thực hiện phương án này trong quý I/2024, sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của IDP. Mục đích của phương án này là nhằm bổ sung vốn lưu động cho doanh nghiệp.

Trước đó, IDP cũng thông báo đã hoàn tất phát hành riêng lẻ hơn 2,4 triệu cổ phiếu vào tháng 8. Toàn bộ số cổ phiếu được mua bởi Daytona Investments Pte. Ltd. (trụ sở tại Singapore) - cổ đông ngoại lớn nhất của IDP.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của cổ đông ngoại này tăng từ gần 9% (tương đương 5,3 triệu cổ phiếu) lên 12,56% (hơn 7,7 triệu cổ phiếu). Với giá bán 254.044 đồng/cổ phiếu, IDP thu ròng gần 599 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng tăng 10% so với cùng kỳ

Về kết quả kinh doanh, quý III/2023, Công ty Sữa Quốc tế ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.646 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán giảm 6%, lãi gộp công ty tăng 12%, đạt 679 tỷ đồng. Các chi phí đều tăng so với cùng kỳ, như chi phí tài chính ghi nhận 18 tỷ đồng, tăng 55% và chi quản lý doanh nghiệp đạt 51 tỷ đồng, tăng 24%. Ở chiều ngược lại, duy chỉ có chi phí bán hàng giảm 3%, ghi nhận 323 tỷ đồng.

Cổ đông của Công ty Sữa Quốc tế (IDP) sắp nhận được hơn 521 tỷ đồng tiền cổ tức - Ảnh 1

Với biến động doanh thu và chi phí như trên, quý III/2023, IDP lãi sau thuế 255,3 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của IDP ghi nhận 4.978 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 707,6 tỷ đồng, tăng 10% so với 9 tháng đầu năm 2022. 

So với kế hoạch lãi sau thuế 2023 là 776 tỷ đồng, IDP thực hiện được 91%.

Tại ngày 30/09/2023, IDP có quy mô tài sản 4.873 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Tiền, các khoản tương đương tiền tăng vọt lên mức 312,8 tỷ đồng, gấp 3,7 lần so với thời điểm đầu năm, trong đó chủ yếu là khoản tương đương tiền ghi nhận mức 150 tỷ đồng.

Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cũng tăng gần gấp 2 lần so với thời điểm 31/12/2022, lên mức 2.058 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 39%, lùi về 579 tỷ đồng. 

Về cơ cấu nợ, tổng nợ phải trả giảm nhẹ so với đầu năm, ghi nhận 2.024 tỷ đồng, trong đó, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn với 1.943 tỷ đồng. Vay ngắn hạn giảm 17% lùi về 613,8 tỷ đồng; vay dài hạn ghi nhận tại 80,3 tỷ đồng. 

Vốn chủ sở hữu của IDP ghi nhận tính đến cuối quý III/2023 là 2.848 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 613,5 tỷ đồng, tăng từ mức 589 tỷ đồng hồi đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.379 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục