Cổ đông của Pinaco (PAC) sắp nhận được hơn 23 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2023

An Minh

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) hiện là công ty mẹ của PAC, với tỷ lệ sở hữu 51,43%. Điều đó có nghĩa, Vinachem ước tính sẽ thu về gần 12 tỷ đồng từ đợt tạm ứng cổ tức này.

Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco, mã ck: PAC) mới đây thông báo ngày 29/12/2023 tới sẽ là ngày cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2023.

Tỷ lệ thực hiện là 5%, điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận về 500 đồng. 

Với gần 46,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PAC cần chi 23,2 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Dự kiến cổ đông của PAC sẽ nhận được tiền cổ tức trả vào tài khoản ngày 19/01/2024. 

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) hiện là công ty mẹ của PAC, với tỷ lệ sở hữu 51,43%. Điều đó có nghĩa, Vinachem ước tính sẽ thu về gần 12 tỷ đồng từ đợt tạm ứng cổ tức này. Một cổ đông lớn khác là The Furukawa Battery Co. Ltd sở hữu 10,54% cũng sẽ được hưởng lợi khi dự kiến thu về gần 2,5 tỷ đồng.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 với tỷ lệ phấn đấu 15%. Nếu xét theo kế hoạch trên, cổ đông PAC có thể sẽ còn được nhận thêm cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 10% bằng tiền trong tương lai. 

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2023, doanh thu thuần ghi nhận 672,7 tỷ đồng, giảm 22,3% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm về mức 577 tỷ đồng trong khi cùng kỳ ghi nhận tại 740 tỷ đồng. 

Cổ đông của Pinaco (PAC) sắp nhận được hơn 23 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2023 - Ảnh 1

Lợi nhuận gộp giảm 23,9%, ghi nhận tại 95,7 tỷ đồng. Khấu trừ giá vốn, chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 21 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần đạt 2.322 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế giảm 40% về 80,3 tỷ đồng. 

PAC đã quyết định điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu thuần đạt 3.600 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 145 tỷ đồng, lần lượt giảm 5% và 27% so với kế hoạch được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành 71,4% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tin Cùng Chuyên Mục