Công ty con của CII huy động thành công 550 tỷ đồng trái phiếu

An An

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội hiện là công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (mã ck: CII).

Phát hành thành công 5.500 trái phiếu, thu về 550 tỷ đồng

Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội vừa phát hành thành công lô trái phiếu mã HNHCH2433001 với khối lượng 5.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành là 550 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 117 tháng (tương đương hơn 9 năm), lô trái phiếu được phát hành ngày 7/2/2024, tương ứng ngày đáo hạn vào 7/11/2033. Lãi suất phát hành là 10,1%/năm.

Qua tìm hiểu, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội hiện là công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (mã ck: CII).

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023 của CII, đơn vị này đang sở hữu 100% quyền biểu quyết tại Xa lộ Hà Nội, tổng tỷ lệ lợi ích là 76,97% với 49% sở hữu trực tiếp và 27,97% sở hữu gián tiếp qua công ty con Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R, mã ck: LGC).

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội hiện đang là chủ đầu tư dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội. Dự án này chiếm 25% tỷ trọng đóng góp tài sản cho CII, chỉ sau cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Theo ước tính của CII, dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội sẽ hoàn vốn vào năm 2035. Dự án có thể chiếm 30% doanh thu mỗi năm trong giai đoạn 2023-2032, với ước tính doanh thu giai đoạn này tăng từ gần 2.400 tỷ lên 5.000 tỷ đồng.

Chủ đầu tư dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội là công ty con thứ hai của CII huy động trái phiếu trong thời gian gần đây. Trước đó, vào ngày 29/1/2024, Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Bình Thuận (BOT Bình Thuận) đã phát hành thành công lô trái phiếu có mã BNTCH2433001 với khối lượng 12.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Giá trị phát hành là 1.200 tỷ đồng, kỳ hạn 117 tháng. Thời điểm đáo hạn là ngày 29/10/2033.

BOT Bình Thuận cũng là công ty con do CII sở hữu gián tiếp thông qua CII B&R. Đây là doanh nghiệp thực hiện và quản lý dự án Phan Rang - Tháp Chàm giai đoạn 2 - mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Ninh Thuận. 

Ở một diễn biến mới có liên quan, CII vừa kết thúc đợt chào bán hơn 28 triệu trái phiếu vào ngày 25/1/2024, với tỷ lệ thành công 99,05%. Qua đó, công ty huy động được 2.813 tỷ đồng.

Đây là lô trái phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo hình thức chuyển đổi, tỷ lệ 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. 

Với số tiền huy động được, CII dự kiến sử dụng 1.200 tỷ đồng đầu tư trái phiếu của Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ; đầu tư 1.640,2 tỷ đồng vào trái phiếu do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ.

Lợi nhuận sau thuế 2023 ghi nhận 381 tỷ đồng

Về kết quả kinh doanh, lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của công ty giảm 47% so với năm 2022, đạt 3.055,9 tỷ đồng.

Công ty con của CII huy động thành công 550 tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 1
Công ty con của CII huy động thành công 550 tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 2

Trong cơ cấu doanh thu thuần, mảng thu phí giao thông đóng góp chính với 1.687 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Ngược lại, mảng kinh doanh bất động sản ghi nhận mức giảm gần 70% trong năm 2023, đạt gần 1.115 tỷ đồng. Các mảng khác như hoạt động xây dựng, duy tu công trình, cung cấp nước sạch, bán hàng, cung cấp dịch vụ và lắp đặt vật tư thiết bị ngành nước đều ghi nhận doanh thu giảm.

Công ty con của CII huy động thành công 550 tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 3

Bên cạnh doanh thu sụt giảm, lợi nhuận của CII còn bị ảnh hưởng bởi chi phí tài chính tăng 22%, lên hơn 1.660 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu tài chính tăng tương đương năm 2022 (trên 1.500 tỷ đồng). Khoản lỗ từ công ty liên doanh, liên kết là hơn 17 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 76 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 56%, xuống còn 381 tỷ đồng. Lãi ròng đạt 187 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ, tương đương với 40% kế hoạch đã đề ra. 

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của CII là 33.2454,8 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Số tiền và các khoản tương đương tiền là 1.190 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với đầu năm ghi nhận tại 287 tỷ đồng. 

Tin Cùng Chuyên Mục