Công ty Đại lý Hàng hải Việt Nam (VSA) sắp trả cổ tức tiền mặt, tỷ lệ 30%

Quỳnh Chi

VSA dự kiến chi hơn 42 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông đợt này.

Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (mã CK: VSA) thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 bằng tiền mặt. Tổng tỷ lệ chia cổ tức là 30%, tương đương 1 cổ phiếu sẽ nhận được 3.000 đồng, mỗi năm nhận tỷ lệ cổ tức là 15%. Ngày đăng ký cuối cùng là 5/7 và dự kiến thanh toán từ ngày 15/7/2021.

VSA dự kiến chi hơn 42 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông đợt này. Hiện Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam sở hữu hơn 51% sẽ được chia hơn 21,6 tỷ đồng trong đợt này.

Theo kế hoạch kinh doanh 2021, VSA dự kiến tổng doanh thu và lãi sau thuế lần lượt đi lùi gần 8% và 33% so với thực hiện năm 2020, xuống còn 958 tỷ đồng và 24,8 tỷ đồng. VSA cũng hạ kế hoạch cổ tức từ 15% (2020) xuống còn 8%, đây là mức cổ tức thấp nhất trong 3 năm trở lại đây của VSA.

Về kết quả kinh doanh quý I/2021, tổng doanh thu của VSA đạt 325,3 tỷ đồng, tăng 80%. Lợi nhuận sau thuế đạt 10,6 tỷ đồng, cao gấp 2,7 lần cùng kỳ, bằng gần 43% kế hoạch đề ra cho năm 2021.

Tin Cùng Chuyên Mục