Công ty đầu tư LDG (LDG) điều chỉnh phương án sử dụng vốn, quyết "rót" hơn 1.000 tỷ vào dự án LDG Grand Đà Nẵng

Linh Anh

LDG điều chỉnh tăng số tiền góp vốn đầu tư từ 850 tỷ đồng lên 1.050 tỷ đồng vào dự án Khu Du lịch biển Bãi Bụt Sơn Trà (LDG Grand Đà Nẵng). Thời gian giải ngân dự kiến là quý I - IV/2023.

Công ty cổ phần đầu tư LDG (mã CK: LDG) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.

Trước đó vào giữa tháng 10/2022, Hội đồng quản trị LDG đã thông qua phương án chào bán 120 triệu cổ phiếu riêng lẻ với thị giá 10.000 đồng/đơn vị. Nếu chào bán thành công, LDG dự thu về 1.200 tỷ đồng. .

Số tiền này được LDG sử dụng để thực hiện đầu tư 850 tỷ đồng vào dự án Khu Du lịch biển Bãi Bụt Sơn Trà (LDG Grand Đà Nẵng); 200 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Minh; và 150 tỷ đồng vào Khu Chung cư Lô C1 - Khu Đô thị mới Bình Nguyên (LDG Sky).

Theo nghị quyết mới, LDG muốn thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Cụ thể, LDG giữ nguyên kế hoạch dùng 150 tỷ đồng để đầu tư dự án Khu chung cư Lô C1 - Khu đô thị mới Bình Nguyên (LDG Sky) nhưng điều chỉnh thời gian giải ngân từ quý IV/2022 - quý I/2023 thành quý I-IV/2023, sau khi Công ty hoàn tất đợt chào bán.

Kế hoạch sử dụng vốn điều chỉnh của LDG.
Kế hoạch sử dụng vốn điều chỉnh của LDG.

Về dự án Khu Du lịch biển Bãi Bụt Sơn Trà (LDG Grand Đà Nẵng), LDG điều chỉnh tăng số tiền góp vốn đầu tư từ 850 tỷ đồng lên 1.050 tỷ đồng. 

Thời gian giải ngân dự kiến cũng điều chỉnh từ quý IV/2022- quý II/2023 thành quý I- IV/2023.

LDG cho biết, Công ty sẽ ưu tiên góp vốn đầu tư theo thứ tự giảm dần cho dự án LDG Grand Đà Nẵng (1.050 tỷ đồng) và dự án LDG Sky (150 tỷ đồng). Trường hợp số tiền huy động không đủ như dự kiến, Công ty sẽ cân đối lại nguồn vốn và tìm kiếm nguồn vốn khác như vốn tự có, huy động từ các tổ chức tài chính, ngân hàng,... để bù đắp phần thiếu hụt.

Đề cập đến lý do điều chỉnh, LDG cho biết, công ty điều chỉnh thời gian giải ngân dự kiến cho phù hợp với tình hình thực tế và sửa lại thứ tự ưu tiên phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn.

Theo kế hoạch ban đầu, ưu tiên số 1 của LDG là góp vốn 200 tỷ đồng vào CTCP Thủy sản Bình Minh nhằm đầu tư, thực hiện Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Minh (LDG Grand Hồ Tràm).

Tuy nhiên, vào giữa tháng 12/2022, Hội đồng quản trị LDG thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 5,4 triệu cổ phiếu của LDG tại Công ty cổ phần Thủy sản Bình Minh (tương đương 99,9% vốn điều lệ), qua đó quyết định hủy kế hoạch góp vốn trên.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, LDG ghi nhận 146,3 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 42% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 20 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ năm 2021.

Kết quả kinh doanh quý III/2022 của công ty LDG
Kết quả kinh doanh quý III/2022 của công ty LDG

Năm 2022, LDG đặt mục tiêu doanh thu là 2.337 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 310 tỷ đồng. Như vậy, sau ba quý, công ty còn cách xa các mục tiêu doanh thu, lợi nhuận đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2022, tổng tài sản của LDG vào khoảng 7.842 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Hàng tồn kho ghi nhận 1.249 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Khoản tiền và tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn là gần 14 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cuối tháng 9 đạt 3.309 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 877 tỷ đồng. Trong cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của doanh nghiệp là 1.329 tỷ đồng, chủ yếu là vay dài hạn.

Tin Cùng Chuyên Mục