Công ty Hoá An (DHA) dự chi hơn 44 tỷ đồng để trả cổ tức đợt 1 năm 2023

Linh An

Dự kiến, vào ngày 25/9 tới, cổ đông của Hóa An sẽ nhận được tiền trả cổ tức vào tài khoản.

Công ty cổ phần Hóa An (mã ck: DHA) vừa thông báo ngày 15/9 tới là ngày chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền mặt.

Tỷ lệ trả cổ tức là 30%, điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng. Với hơn 14,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Hóa An cần dự chi hơn 44 tỷ đồng cho đợt trả tạm ứng cổ tức lần này. Dự kiến, vào ngày 25/9 tới, cổ đông của Hóa An sẽ nhận được tiền trả cổ tức vào tài khoản.

Trước đó, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Hóa An thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2023 dự kiến là từ 30% đến 50% bằng tiền mặt. Nguồn chi trả lấy từ lợi nhuận thực hiện năm 2023 và lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (31/12/2022).

Năm 2022, doanh nghiệp kinh doanh đá vật liệu xây dựng này chi trả cổ tức bằng tiền với tổng tỷ lệ chi trả là 50%.

Công ty cổ phần Hóa An tiền thân là Xí nghiệp Đá Hóa An được thành lập vào năm 1978, hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ và chế biến đá vật liệu xây dựng. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2000. Năm 2004, công ty niêm yết trên sàn HoSE với mã cổ phiếu DHA.

Về kết quả kinh doanh, nửa đầu năm 2023, DHA ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 176 tỷ đồng, giảm 3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán giảm nhẹ về mức 124,4 tỷ đồng, qua đó kéo lợi nhuận gộp ghi nhận tại 51,5 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty Hoá An (DHA) dự chi hơn 44 tỷ đồng để trả cổ tức đợt 1 năm 2023 - Ảnh 1

Đáng chú ý, chi phí tài chính ghi nhận khoản âm 21,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái dương 21 tỷ đồng; đồng thời chi phí bán hàng rất thấp, ghi nhận tại 45,2 triệu đồng. 

Kết quả là, lợi nhuận sau thuế của Hóa An nửa đầu năm 2023 đạt 50,7 tỷ đồng, tăng 131% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Như vậy, với kết quả lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 63,39 tỷ đồng, Công ty đã hoàn thành 70,43% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến thời điểm 30/6/2023, tổng tài sản của Hóa An đạt 461,2 tỷ đồng, giảm  khoảng 30 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Đáng chú ý, hơn nửa tài sản của DHA dùng để đầu tư tài chính ngắn hạn trong đó gồm 165 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, còn lại dành để đầu tư chứng khoán 88,5 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của DHA là 42,6 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn với 36,4 tỷ đồng.  

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên 5/9, thị giá cổ phiếu DHA giao dịch quanh 55.400 đồng/cổ phiếu, khối lượng khớp lệnh trung bình đạt 72.180 đơn vị.

Tin Cùng Chuyên Mục