Công ty Tái bảo hiểm PVI (PRE) sắp chào bán 31,6 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ vượt 1.000 tỷ đồng

Giang Phạm

Giá chào bán cổ phiếu đợt này của PRE là 20.000 đồng/đơn vị. Tổng số vốn dự kiến huy động được là 632 tỷ đồng. 

Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (mã CK: PRE) vừa thông báo về kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo phương án phát hành, PRE sẽ chào bán 31,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Giá chào bán là 20.000 đồng/đơn vị. Tổng số vốn dự kiến huy động được là 632 tỷ đồng. Thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 23/12/2022 đến 12/1/2023.

Nếu chào bán thành công, vốn điều lệ của tổng công ty sẽ tăng lên mức 1.044 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm, Công ty Tái bảo hiểm PVI ghi nhận doanh thu thuần đạt 981,75 tỷ đồng, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 98,2 tỷ đồng, tăng 8,22%.

Cũng trong khoảng thời gian này, PRE ghi nhận doanh thu phí nhận tái bảo hiểm tăng 37% so với cùng kỳ, đạt gần 1,943 tỷ đồng. Qua đó, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 35%, đạt gần 982 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu từ hoạt động kinh doanh của PRE, doanh thu phí từ hoạt động kinh doanh nhận tái bảo hiểm luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất, thường xuyên chiếm trên 84% tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giai đoạn 2021, 2022. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2022, quy mô doanh thu phí nhận tái bảo hiểm của PRE là 1.942 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 89,5%. Doanh thu phí bảo hiểm giữ lại đạt 657,4 tỷ đồng.

Năm 2022, PRE đặt mục tiêu đạt 136 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả đạt được, như vậy, công ty đã thực hiện được 89% mục tiêu sau 9 tháng.

Tính đến ngày 30/9/2022, tổng tài sản của PRE tăng 11% so với đầu năm, đạt gần 5.584 tỷ đồng, trong đó khoản phải thu ngắn hạn tăng đến 89% lên gần 790 tỷ đồng. Tài sản chủ yếu là đầu tư tài chính ngắn hạn với gần 1.338 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. 

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 9/12, giá cổ phiếu PRE niêm yết quanh vùng thị giá 18.700 đồng/đơn vị.  

Tin Cùng Chuyên Mục