Công viên nước Đầm Sen (DSN) đặt mục tiêu doanh thu năm 2023 210 tỷ đồng, tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu 24%

Linh Anh

So với thực hiện năm 2022, mục tiêu của DSN không thay đổi nhiều khi doanh thu mục tiêu thấp hơn 9,5%.

Trong tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2023 vừa công bố, Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen (mã CK: DSN) dự kiến thông qua mức doanh thu và lợi nhuận có phần đi ngang so với thực hiện năm ngoái.

Cụ thể, DSN đưa mục tiêu tổng doanh thu năm 2023 là 210 tỷ đồng, tổng nguồn tích lũy là 50% tổng doanh thu, tương đương 105 tỷ đồng.

Tỷ lệ trả cổ tức tối thiều cho cổ đông năm 2023 là 24% vốn điều lệ, tương đương 120,8 tỷ đồng.

Công viên nước Đầm Sen (DSN) đặt mục tiêu doanh thu năm 2023 210 tỷ đồng, tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu 24% - Ảnh 1
Chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2023 của DSN

Bên cạnh đó, DSN cũng đưa ra dự kiến kế hoạch chi phí quảng cáo, tiếp thị, ca nhạc là 6% doanh thu - khoảng 12,6 tỷ đồng; tổng quỹ lương nhân viên và thù lao Hội đồng quản trị chiếm 25%, tương đương 52,5 tỷ đồng.

So với thực hiện năm 2022, mục tiêu của DSN không thay đổi nhiều khi doanh thu mục tiêu thấp hơn 9,5%.

Sự thận trọng này của DSN xuất phát từ việc kết quả kinh doanh năm 2022 của Công viên nước Đầm Sen tăng trưởng khả quan so với mức nền thấp năm trước đó.

Năm 2022, DSN ghi nhận khoản doanh thu cao gấp 9,2 lần so với cùng kỳ, đạt 232 tỷ đồng; lãi sau thuế đạt 108 tỷ đồng, gấp 3,4 lần so với năm 2021. Với kết quả đạt được, DSN đều vượt mục tiêu đề ra cho năm 2022. 

Tin Cùng Chuyên Mục