Cục Công nghệ thông tin: Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng và phát triển dữ liệu số ngành Tư pháp

Anh Thư, Lê Huy / Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Sáng 04/01, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã chủ trì Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của Cục Công nghệ thông tin.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Phạm Đức Dụ cho biết: Với vai trò thường trực Tổ công tác triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg, với sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Bộ cùng sự đoàn kết, nỗ lực của cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong và ngoài Bộ, Cục Công nghệ thông tin đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai các nhiệm vụ được giao và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận như: đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cung cấp 100% Dịch vụ công trực tuyến kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia; đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong việc kết nối với CSDLQGDC; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương cung cấp 100% dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06...

Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Phạm Đức Dụ trình bày Báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2022 tại Hội nghị. 
Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Phạm Đức Dụ trình bày Báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2022 tại Hội nghị. 

Ngoài ra, việc vận hành, nâng cấp, mở rộng, triển khai các Hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng như: Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật; Phần mềm quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống phần mềm lý lịch tư pháp; Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự… được triển khai hiệu quả. Các mặt công tác khác gồm: Duy trì, phát triển hạ tầng kỹ thuật; Đảm bảo an toàn an ninh thông tin; Phát triển Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp đều được thực hiện tốt.

Bên cạnh kết quả đạt được, Cục cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như: Nguồn nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin nói chung và của Bộ Tư pháp nói riêng còn hạn chế, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc; Việc hỗ trợ địa phương trong việc khai thác sử dụng hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch nói riêng và các Hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng của Bộ có lúc chưa kịp thời...

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc chỉ đạo tại Hội nghị.
Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong năm 2023, ngoài việc duy trì các nhiệm vụ thường xuyên, Cục sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ của đơn vị Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06; tiếp tục triển khai hiệu quả Dự án Đầu tư hạ tầng Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp. Phối hợp với các đơn vị trong việc triển khai Dự án đầu tư về công nghệ thông tin; Xây dựng hoàn thiện các văn bản pháp lý để bảo đảm an toàn thông tin mạng trong Ngành Tư pháp; Duy trì đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ, nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình “4 lớp”; Xây dựng, nâng cấp, vận hành các Hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ công chức trong Bộ, ngành; kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin trong và ngoài Bộ. Tiếp tục hỗ trợ các đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình phục vụ người dân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công Bộ Tư pháp, Cổng Dịch vụ công quốc gia; Xây dựng, kiện toàn cơ cấu tổ chức của đơn vị để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác công nghệ thông tin theo yêu cầu của Bộ, ngành và đòi hỏi thực tiễn. 

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đánh giá năm 2022 là năm đặc biệt đối với Cục Công nghệ thông tin khi có nhiều biến động về nhân sự song Thứ trưởng cũng bày tỏ vui mừng khi Cục đã cố gắng, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra trong Đề án 06, trong Kế hoạch công tác năm của đơn vị. Thứ trưởng nhấn mạnh năm 2023 là "Năm Dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới" đặt ra nhiều yêu cầu và nhiệm vụ mới cho Bộ, ngành Tư pháp nhưng đồng thời cũng đem lại cơ hội lớn cho Cục trong việc khẳng định vị trí.

Để nâng cao hiệu quả công tác trong năm 2023, Thứ trưởng đề nghị Cục cần đánh giá tổng thể thực trạng hệ thống công nghệ thông tin của Bộ; rà soát tất cả các nhiệm vụ công nghệ thông tin đặt trong bối cảnh triển khai thực hiện Đề án 06; Nghị quyết số 22 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp và Nghị định 98 để triển khai nhiệm vụ cho phù hợp.

Phó Cục trưởng phụ trách Tạ Thành Trung phát biểu tại Hội nghị.
Phó Cục trưởng phụ trách Tạ Thành Trung phát biểu tại Hội nghị.

Lãnh đạo Cục cần làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tăng cường phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ để tham mưu kiện toàn vị trí lãnh đạo, tuyển dụng công chức; rà soát các quy chế nội bộ để sửa đổi, bổ sung thực hiện tốt hơn nữa. Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ cần phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ; gắn công tác ứng dụng công nghệ thông tin với công tác thi đua khen thưởng.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị, Phó Cục trưởng phụ trách Tạ Thành Trung hứa sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Cục Công nghệ thông tin: Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng và phát triển dữ liệu số ngành Tư pháp - Ảnh 1

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Tin Cùng Chuyên Mục