Đại diện PVN được bầu làm Chủ tịch HĐQT Đạm Phú Mỹ

Theo Minh Anh/Kinh Tế & Tiêu Dùng

Tại đại hội cổ đông bất thường, ông Nguyễn Tiến Vinh, đại diện phần vốn của PVN, trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Đạm Phú Mỹ.

Vào ngày 10/1, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, mã: DPM) tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường với sự tham dự của các cổ đông sở hữu 81,9% cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo đó, cổ đông đã xem xét, cho ý kiến biểu quyết về xác định thời gian nhiệm kỳ một số thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; miễn nhiệm hai thành viên HĐQT; bầu cử thành viên HĐQT; điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và sửa đổi, bổ sung điều lệ.

Đại diện PVN được bầu làm Chủ tịch HĐQT Đạm Phú Mỹ - Ảnh 1

 

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch điều chỉnh một số chỉ tiêu với các chỉ số tài chính tăng trưởng cao hơn so với kế hoạch công bố đầu năm 2018. Trong đó, doanh thu tăng từ 8.577 tỉ đồng lên 9.050 tỉ đồng, tương ứng tăng 5,5%, lợi nhuận sau thuế tăng từ 371 tỉ đồng lên 620 tỉ đồng, tương ứng tăng 67%.

Bên cạnh các chỉ tiêu về tài chính, PVFCCo cũng điều chỉnh sản lượng kinh doanh lên 800.000 tấn; sản phẩm NPK Phú Mỹ do Nhà máy công nghệ hoá học của PVFCCo sản xuất có sản lượng sản xuất và kinh doanh lần lượt là 50.000 tấn và 35.000 tấn; sản lượng UFC85 sản xuất là 13.000 tấn.

Tại đại hội, cổ đông cũng thông qua việc xác định thời gian nhiệm kỳ của hai thành viên HĐQT là ông Đoàn Văn Nhuộm, ông Louis T Nguyen và ông Huỳnh Kim Nhân, Kiểm soát viên có nhiệm kỳ 5 năm từ năm 2016-2021.

ĐHĐCĐ cũng chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đoàn Văn Nhuộm và Bà Nguyễn Thị Hiền, là những Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại PVFCCo, theo sự điều động của PVN đến đảm nhận nhiệm vụ tại đơn vị khác, do đó đã gửi đơn xin từ nhiệm theo đúng quy định.

Theo kết quả bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, ông Nguyễn Tiến Vinh giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Lê Cự Tân làm Thành viên HĐQT, ông Nguyễn Hồng Vinh trúng cử Thành viên HĐQT, ông Lê Minh Hồng làm Thành viên HĐQT (độc lập) và ông Louis T Nguyen làm thành viên HĐQT (độc lập). Được biệt, ông Nguyễn Tiến Vinh còn giữ chức Thành viên HĐTV tại PVN.

Tin Cùng Chuyên Mục