Đầu tư MST thoát lỗ năm 2023 nhờ hoạt động bất thường, kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ, muốn đi vay trái phiếu giá trị bằng tổng tài sản

Quỳnh Chi

Ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên BCTC kiểm toán năm 2023 khiến cổ phiếu MST rơi vào diện cảnh báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Đầu tư MST thoát lỗ năm 2023 nhờ hoạt động bất thường, kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ, muốn đi vay trái phiếu giá trị bằng tổng tài sản

Lỗ thuần, kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ

Theo BCTC kiểm toán năm 2023, CTCP Đầu tư MST ghi nhận doanh thu năm 2023 tăng đột biến gấp 3,5 lần cùng kỳ, đạt 1.207 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn cũng tăng rất mạnh khiến lợi nhuận gộp của MST chỉ còn vỏn vẹn 6 tỷ đồng, bằng 1/4 năm 2022.

Sau khi trừ các chi phí, MST lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 38 tỷ đồng. Nhờ khoản thu nhập khác đột biến 142,6 tỷ đồng, MST thoát lỗ với lợi nhuận sau thuế đạt 68,3 tỷ đồng, tăng 87% so với năm 2022. Theo thuyết minh, khoản thu nhập bất thường này là tiền bồi thường, tiền phạt vi phạm hợp đồng.

Đáng chú ý, BCTC kiểm toán năm 2023 của MST còn có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán. Cụ thể, trong năm, MST đã thực hiện thu hồi uỷ thác đầu tư của các cá nhân bằng tiền mặt tổng số tiền hơn 96 tỷ đồng. Bằng các thủ tục thay thế, kiểm toán không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp liên quan đến các khoản thu hợp tác đầu tư với các cá nhân bằng tiền mặt. Điều này khiến cổ phiếu MST rơi vào diện cảnh báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo giải trình từ phía MST, công ty cũng đã đưa ra các hồ sơ chứng minh với đơn vị kiểm toán tuy nhiên không được đơn vị kiểm toán viên chấp thuận. Về biện pháp khắc phục, MST cho biết ý kiến ngoại trừ của kiểm toán chỉ bao gồm một số giao dịch trong kỳ báo cáo tài chính năm 2023. Các giao dịch này đã kết thúc và MST cho rằng nguyên nhân ngoại trừ nêu trên sẽ không ảnh hưởng đến BCTC năm 2024 của công ty.

Năm 2024, MST dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 1.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 73,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 41% và 8% so với thực hiện năm ngoái. Cổ tức dự kiến 10%.

Dự kiến vay 1.200 tỷ qua kênh trái phiếu

Đáng chú ý, MST sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ huy động 1.200 tỷ đồng. Theo đó, công ty dự kiến sẽ phát hành 12.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/tp. Loại trái phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2/2024. Toàn bộ số tiền huy động sẽ được sử dụng để Hợp tác đầu tư hoặc Mua lại phần vốn góp thực hiện đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Greenhill Village Quy Nhơn.

Đáng chú ý, con số 1.200 tỷ MST dự kiến vay qua kênh trái phiếu thậm chí còn gần bằng tổng tài sản của công ty tính đến cuối năm 2023. Thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của MST đạt 1.219 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt tại quỹ chỉ còn hơn 1,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, đầu tư tài chính dài hạn chiếm đến gần 3/4 tổng tài sản với số dư cuối kỳ gần 900 tỷ đồng. Cụ thể, MST đã rót hơn 550 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, tăng 100 tỷ so với đầu năm; rót gần 358 tỷ đồng đầu tư vào đơn vị khác, tăng 200 tỷ so với đầu năm. Tính đến cuối năm 2023, MST đã trích lập dự phòng hơn 13 tỷ đồng cho khoản đầu tư tài chính dài hạn này.

Về phần nguồn vốn, MST đang vay nợ tài chính gần 125 tỷ đồng vào cuối năm 2023, giảm 67 tỷ so với đầu năm. Nếu phát hành thành công đợt trái phiếu trên, nợ vay của công ty có thể tăng đột biến. Điều này sẽ làm gia tăng áp lực về nợ vay đối với công ty trong khi dự án dự kiến đầu tư chưa mang lại hiệu quả kinh tế.

Tin Cùng Chuyên Mục