Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (UIC) báo lãi quý III/2023 đi ngang, tổng nợ phải trả tăng nhẹ

Linh An

Tính chung 9 tháng đầu năm, UIC ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.771,5 tỷ đồng và lãi sau thuế 32,7 tỷ đồng, giảm lần lượt 10% và 23% so với cùng kỳ.

Theo Báo cáo tài chính quý III/2023, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (mã ck: UIC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 624,5 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 630,7 tỷ đồng ở cùng kỳ năm trước. 

Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (UIC) báo lãi quý III/2023 đi ngang, tổng nợ phải trả tăng nhẹ - Ảnh 1

Giá vốn hàng bán giảm nhẹ, khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ giảm 4%, lùi về mức 21,2 tỷ đồng. 

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính tăng từ 286,3 triệu đồng lên mức 1,3 tỷ đồng trong quý III/2023. Chi phí lãi vay của UIC chỉ còn 206 triệu đồng, giảm 44% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 11% lên hơn 6 tỷ đồng. Kết quả, UIC báo lãi sau thuế 13,1 tỷ đồng, gần như đi ngang so cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng đầu năm, UIC ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.771,5 tỷ đồng và lãi sau thuế 32,7 tỷ đồng, giảm lần lượt 10% và 23% so với cùng kỳ.

Năm 2023, UIC đặt kế hoạch tổng doanh thu hơn 2.436 tỷ đồng, giảm 5% so với thực hiện 2022; lãi trước thuế gần 51 tỷ đồng, giảm 22%. Với kết quả đạt được, so với kế hoạch đề ra, UIC thực hiện được 73% chỉ tiêu tổng doanh thu và 82% chỉ tiêu lãi trước thuế sau 9 tháng. Công ty dự kiến không chia cổ tức trong năm 2023.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của UIC đạt 522,8 tỷ đồng, tăng 8% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là 13,2 tỷ đồng, giảm 75,5% so với thời điểm ngày 1/1/2023.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 82% lên mức 187,4 tỷ đồng. Cùng lúc đó, hàng tồn kho ghi nhận 113,5 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so đầu năm, phần lớn là chi phí sản xuất và kinh doanh dở dang gần 107 tỷ đồng.

Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (UIC) báo lãi quý III/2023 đi ngang, tổng nợ phải trả tăng nhẹ - Ảnh 2

Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của doanh nghiệp tăng 53% lên mức 31,9 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là chi phí xây dựng hệ thống lưới điện phân phối 22 kV giai đoạn 1 và 2 tại KCN Hựu Thạnh; TBA 110/22KV KCN Hựu Thạnh (giai đoạn 1)...

Bên kia bảng cân đối, tổng nợ phải trả của UIC tính đến cuối quý III là 131,7 tỷ đồng, tăng 5% so với hồi đầu năm, chủ yếu là nợ ngắn hạn với hơn 120 tỷ đồng. 

Vay và nợ thuê ngắn hạn giảm gần 50% về mức 15,7 tỷ đồng; vay dài hạn tăng vọt lên 11,5 tỷ đồng trong khi đầu năm chỉ ghi nhận 131,8 triệu đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục