Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) chốt quyền trả cổ tức và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100%, nâng vốn điều lệ lên gấp đôi

Linh Anh

Sau đợt phát hành này, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 100 cổ phiếu mới. Qua đó, vốn điều lệ của SIP sẽ tăng từ 909 tỷ đồng lên gấp đôi là 1.818 tỷ đồng.

Chốt quyền trả cổ tức và thưởng cổ phiếu tổng tỷ lệ 100%

Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (mã ck: SIP) mới đây thông báo ngày 8/9 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để trả cổ tức đợt 3/2022 bằng cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện là 100:45, điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 45 cổ phiếu mới.

Với hơn 90,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, SIP dự kiến phát hành hơn 40,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức đợt này. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 theo báo cáo tài chính công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2022.

Bên cạnh đó, Công ty SIP cũng ra quyết nghị thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 100:55 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Điều đó có nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 55 cổ phiếu mới.

Như vậy, sau đợt phát hành này, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 100 cổ phiếu mới. Qua đó, vốn điều lệ của SIP sẽ tăng từ 909 tỷ đồng lên gấp đôi là 1.818 tỷ đồng.

Mới đây, vào đầu tháng 8, Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đã chính thức đưa hơn 90,9 triệu cổ phiếu SIP niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Với tác động tích cực của thông tin chuyển sàn, cổ phiếu SIP tăng khá mạnh. Trong 2 tháng vừa qua, mã SIP đã tăng hơn 40%, từ vùng giá 81.000 đồng lên 115.000 đồng; giá trị vốn hóa thị trường tương ứng gần 10.000 tỷ đồng. SIP đang là một trong các cổ phiếu bất động sản có thị giá đắt đỏ nhất trên sàn hiện nay. 

Chốt phiên giao dịch chiều ngày 29/8, cổ phiếu SIP niêm yết giao dịch tại 132.500 đồng/đơn vị. 

Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2023 giảm 12% so với cùng kỳ

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2023, Công ty Đầu tư Sài Gòn VRG ghi nhận doanh thu đạt 1.663 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ. 

Trong kỳ, giá vốn hàng bán tăng nhẹ lên mức 1.471 tỷ đồng trong khi cùng kỳ ghi nhận tại 1.401 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 25,4% về mức 93,3 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng vọt gấp 8,7 lần lên 65,9 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay là 17,4 tỷ đồng. 

Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) chốt quyền trả cổ tức và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100%, nâng vốn điều lệ lên gấp đôi - Ảnh 1
Kết quả kinh doanh quý II/2023 của SIP
Kết quả kinh doanh quý II/2023 của SIP

Khấu trừ giá vốn và chi phí, SIP ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 263,1 tỷ đồng, giảm 1,9% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, Đầu tư Sài Gòn VRG ghi nhận doanh thu đạt 3.057,2 tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 442,3 tỷ đồng, giảm 12,17% so với cùng kỳ.

Năm 2023, Đầu tư Sài Gòn VRG đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 5.312,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 755,1 tỷ đồng. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, Đầu tư Sài Gòn VRG hoàn thành 58,6% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Đầu tư Sài Gòn VRG tăng thêm 1.145 tỷ đồng, lên mức 20.148 tỷ đồng.

Trong đó, tài sản chủ yếu bất động sản đầu tư ghi nhận 5.260,5 tỷ đồng, chiếm 26,1% tổng tài sản. Các khoản tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 4.630,4 tỷ đồng, chiếm 23% tổng tài sản. Bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn khác ghi nhận 3.623,7 tỷ đồng, chiếm 18% tổng tài sản.

Tài sản dở dang dài hạn chiếm 14,7% tổng tài sản, ghi nhận tại 2.957,6 tỷ đồng.

Tính tới cuối quý II/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 94,5% so với đầu năm, lên 1.342,4 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối quý II/2023 là 3.650 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.453 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục