Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ năm 2020

Giang Phạm

(Doanhnhan.vn) - Nếu đề xuất này được thông qua, ước tính Ngân sách Nhà nước năm 2020 sẽ giảm thu khoảng 15.840 tỷ đồng/năm.

Bộ Tài chính vừa có tờ trình trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Lý giải về đề xuất trên, Bộ Tài chính cho hay, tính đến cuối năm 2019, Việt Nam có khoảng 760.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó doanh nghiệp quy mô vừa chiếm gần 4%, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm tới hơn 93%. Những doanh nghiệp này có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế cũng như ổn định xã hội.

Việc áp dụng chính sách này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, tạo điều kiện tích tụ vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh. Đồng thời, Bộ cho rằng đây cũng là tiền đề giúp doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ phát triển, chuyển đổi thành quy mô lớn hơn.

Bộ Tài chính cũng đưa quy định cụ thể doanh nghiệp siêu nhỏ là có doanh thu không quá 3 tỷ đồng năm 2020, số lao động không quá 10 người. Và doanh nghiệp nhỏ có doanh thu năm 2020 không quá 50 tỷ đồng, số lao động không quá 100 người.

Nếu đề xuất này được thông qua, ước tính Ngân sách Nhà nước năm 2020 sẽ giảm thu khoảng 15.840 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, số giảm thu do hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ sẽ được bù đắp từ các loại thuế gián thu và nguồn thu ngân sách khác. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cho rằng, việc giảm thuế cho doanh nghiệp hiện tại sẽ góp phần tăng thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp vào giai đoạn tiếp theo do họ có điều kiện để tái đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh.

Tin Cùng Chuyên Mục