ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần 2 của Đầu tư LDG (LDG) tiếp tục không thành công

An Chi

Căn cứ quy định, Đại hội đã không thể tiếp tục tổ chức, công ty sẽ phải tổ chức Đại hội lần 3.

CTCP Đầu tư LDG (mã CK: LDG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ 2 vào chiều ngày 22/06/2023.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần 2 của Đầu tư LDG (LDG) tiếp tục không thành công - Ảnh 1

Tuy nhiên, tính tới 15h ngày 22/6, công ty ghi nhận 189 cổ đông và 28 cổ đông tham gia với tư cách uỷ quyền, đại diện 41,67 triệu cổ phiếu, tương ứng 16,26% vốn điều lệ (thấp hơn tỷ lệ 33% theo yêu cầu).

Căn cứ quy định, Đại hội đã không thể tiếp tục tổ chức, công ty sẽ phải tổ chức Đại hội lần 3.

Trước đó, ngày 11/5, Đầu tư LDG tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 1 nhưng chỉ ghi nhận 101 cổ đông tham dự họp Đại hội, tương ứng 22,5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 1 đã không đủ điều kiện để tiến hành.

Theo Điều lệ năm 2022, Điều 18 quy định, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự; nếu như Đại hội lần 1 không thể tổ chức, Đại hội lần 2 sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự Đại hội lần 1, tỷ lệ tham dự ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; và Đại hội lần 3 không dựa trên tỷ lệ cổ đông tham dự.

Được biết, trong năm 2022, Đầu tư LDG đã phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 3. Trong đó, lần 1 chỉ có 29,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và lần 2 chỉ có 30,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Ông Louis Nguyễn không còn là thành viên HĐQT của Đầu tư LDG

Trước đó, trong tài liệu Đại hội, năm 2023, Đầu tư LDG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.448 tỷ đồng, tăng 424,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 3,9 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

Về nhân sự, Công ty trình cổ đông miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Lê Văn Vũ, ông Nguyễn Ngọc Huyên và ông Louis Nguyễn. Ngược lại, bầu bổ sung ông Nguyễn Quang Ninh vào Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Quang Ninh sinh năm 1979, hiện tại đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Kinh doanh Thông Minh.

Được biết, ông Louis Nguyễn chỉ mới tham gia HĐQT LDG từ ngày 30/06/2022 sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2022 tổ chức vào lần 3 thông qua. Ông được biết đến nhiều hơn với vai trò là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Sài Gòn (Saigon Asset Management - SAM), cũng như là Shark Louis Nguyễn khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam.

Từ khi tham gia HĐQT LDG đến nay, ông Louis Nguyễn không sở hữu hay thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến cổ phiếu LDG.

Như vậy, Hội đồng quản trị của Đầu tư LDG sẽ giảm từ 7 thành viên xuống còn 5 thành viên.

Lên kế hoạch chào bán 220 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngoài ra, Công ty cũng trình cổ đông kế hoạch phát hành 12.810.367 cổ phiếu ESOP, tương ứng 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành với giá 0 đồng/cổ phiếu, nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Trong đó, cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm và dự kiến triển khai trong năm 2023.

Điểm đáng lưu ý, Công ty trình cổ đông phát hành 220 triệu cổ phiếu riêng lẻ để nâng vốn điều lệ từ 2.569,7 tỷ đồng lên 4.762,1 tỷ đồng. Trong đó, giá chào bán dự kiến không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa ngày 22/6 là 5.250 đồng/cổ phiếu) và cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.

Số tiền huy động, Công ty dự kiến góp vốn vào dự án Khu du lịch biển Bãi Bụt – Sơn Trà (LDG Grand Đà Nẵng) thông qua hợp tác với CTCP Hải Duy; thực hiện đầu tư dự án Khu Chung cư Lô C2 – Khu Đô thị mới Bình Nguyên (LDG Sky); thực hiện đầu tư mua cổ phần của các công ty trong ngành bất động sản/dịch vụ bất động sản/ngành nghề kinh doanh khác phù hợp với chiến lược LDG; và cơ cấu các khoản nợ vay của công ty.

Tin Cùng Chuyên Mục