Doanh nghiệp xăng dầu tăng cường giao dịch trực tuyến

Nhật Thu

12:00 09/04/2020


Kinh doanh bán lẻ xăng dầu thời gian qua giảm cực mạnh nhưng một số doanh nghiệp trong lĩnh vực này lại ghi nhận sự tăng trưởng gần 2 con số thông qua việc mua bán trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, qua đó phần nào bù đắp việc hụt thu từ các các điểm giao dịch trực tiếp truyền thống.

Tích trữ xăng dầu khi giá cả giảm mạnh có thể bị khởi tố hình sự

Tích trữ xăng dầu khi giá cả giảm mạnh có thể bị khởi tố hình sự

Nhiều người đang có ý tưởng tích trữ xăng dầu khi giá cả giảm còn rất rẻ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng hành vi này vừa nguy hiểm vừa đối diện mức xử lý rất nặng. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading