Doanh thu tháng 2 của PV Power (POW) tăng 35% so với cùng kỳ

Linh Anh

Tổng sản lượng điện từ các nhà máy điện khoảng 1,5 tỷ kWh, tăng 36% so với tháng trước.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - mã CK: POW) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 2 với doanh thu ước đạt 2.809,6 tỷ đồng, tăng 64% so với tháng trước và tăng 35% so với cùng kỳ (2.081 tỷ đồng).

Tổng sản lượng điện từ các nhà máy điện khoảng 1,5 tỷ kWh, tăng 36% so với tháng trước. Nếu so với mục tiêu đề ra, công ty vượt lần lượt 49% và 45% về kết quả doanh thu, tổng sản lượng điện.

Tình hình sản xuất điện tháng 2/2023
Tình hình sản xuất điện tháng 2/2023

Luỹ kế 2 tháng đầu năm, doanh thu PV Power ước đạt 4.974 tỷ đồng, tổng sản lượng điện từ các nhà máy điện là 2,57 tỷ kWh.

PV Power cho biết, tháng 2 là thời điểm mùa khô tại miền Bắc và miền Nam, còn miền Trung bắt đầu chuyển sang mùa khô. Giá điện thị trường toàn phần FMP trung bình tháng 2 cao, khoảng 1.928 đồng/kWh.

Trong đó, nhà máy điện Cà Mau 1&2 có kế hoạch giao khí tháng 2 khoảng 108 triệu Sm3, tương ứng có thể phát sản lượng 520 triệu kWh. Đầu tháng 2, hệ thống cung cấp khí PM3 – Cà Mau đã xảy ra sự cố nhiều lần, ảnh hưởng đến khả năng cấp khí cho NMĐ Cà Mau 1&2.

Còn Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 được giao sản lượng điện hợp đồng thấp (Qc là khoảng 18,8 triệu kWh, từ ngày 21 - 24/3). Song, sản lượng của NT1 vượt xa Qc được giao do giá thị trường cao và nhà máy được cấp đủ khí để vận hành.

Tương tự, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 và Vũng Áng cũng vượt Qc được giao.Đối với các nhà máy thủy điện, Nhà máy điện Hủa Na cân đối chào giá vận hành đạt hiệu quả cao, đồng thời giữ nước đáp ứng nhu cầu cho vận hành trong mùa nắng nóng. Còn Nhà máy điện Đakđrinh trong tình hình thủy văn thuận lợi đã chào giá vận hành tối đa sản lượng có thể, theo điều động của A0.

Về tình hình đầu tư dự án mới, PV Power cho biết nhà thầu EPC của dự án đầu tư Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 đang xử lý nền, hoàn tất thiết kế để triển khai các bước tiếp theo. Bên cạnh đó, công ty còn triển khai công tác thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán khí và hợp đồng mua bán điện cho dự án theo đúng tiến độ.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh điện tháng 3/2023
Kế hoạch sản xuất kinh doanh điện tháng 3/2023

Kế hoạch của PV Power trong tháng 3 là phấn đấu đạt sản lượng hơn 1,3 tỷ kWh và tổng doanh thu là 2.627 tỷ đồng. Trong thời gian tới, công ty dự định nghiên cứu triển khai phát triển các dự án điện năng lượng tái tạo.

Tin Cùng Chuyên Mục