Dòng tiền kinh doanh âm nặng, quý 1/2023 DIC Corp (DIG) chỉ hoàn thành 'vỏn vẹn' 7,2% kế hoạch năm

An Nhiên

Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 196,79 tỷ đồng, giảm 62,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giảm 75,4% so với cùng kỳ, còn 42,36 tỷ đồng.

Mới đây, bà Diệp Thị Ngọc Lan, Thư ký HĐQT Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng đã đăng ký bán 30.000 cổ phiếu DIG, giảm sở hữu từ 30.066 cổ phiếu (0,005% vốn điều lệ) về 66 cổ phiếu (0% vốn điều lệ). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 18/5 đến 16/6.

Trước đó, bà Hà Thị Thanh Châu, em dâu ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT DIG vừa bán ra 67.638 cổ phiếu DIG để giảm sở hữu từ 274.151 cổ phiếu (0,045% vốn điều lệ) về 206.513 cổ phiếu (0,03% vốn điều lệ), giao dịch được thực hiện từ ngày 30/3 đến 28/4.

Ngoài ra, CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân liên tục bán ra cổ phiếu DIG. Trong đó, ngày 3/3 bán ra 3.627.100 cổ phiếu DIG; ngày 14/3, bán ra 2 triệu cổ phiếu DIG; ngày 17/3, bán thêm 8.488.700 cổ phiếu DIG; ngày 23/3, bán thêm 3 triệu cổ phiếu DIG; và đặc biệt, ngày 27/3 bán ra 2.743.331 cổ phiếu DIG để giảm sở hữu từ 5,15% về còn 4,7% vốn điều lệ.

Về kết quả kinh doanh, sau 3 tháng đầu năm, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) mới chỉ hoàn thành 7,2% kế hoạch lợi nhuận năm 2023. Trong đó, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 196,79 tỷ đồng, giảm 62,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giảm 75,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 129,97 tỷ đồng, về 42,36 tỷ đồng.

Trong kỳ,  doanh thu tài chính tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ lên 170,16 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 77% lên mức 67,47 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm gần 20 tỷ; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 55,6% xuống mức 41 tỷ đồng. Lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 5,5 tỷ trong khi cùng kỳ lãi 5,5 tỷ.

Kết quả, lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 101,3 tỷ tăng 16,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 76,58 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của doanh nghiệp, doanh thu Quý 1/2023 chủ yếu từ hoạt động kinh doanh bất động sản như chuyển nhượng căn hộ dự án Gateway Vũng Tàu, chuyển nhượng căn hộ dự án CSJ, chuyển nhượng QSD đất dự án Nam Vĩnh Yên và chuyển nhượng nhà xây thô dự án Hiệp Phước.

Trong năm 2023, DIG đặt mục tiêu với doanh thu hợp nhất 4.000 tỷ đồng, tăng 98%; lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng, gấp 7 lần thực hiện 2022. Như vậy, kết thúc Quý 1/2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 101,3 tỷ đồng, Công ty mới hoàn thành 7,2% kế hoạch lợi nhuận năm nay.

Trước đó, trong năm 2022, DIG đặt kế hoạch doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 1.900 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết thúc năm tài chính, DIG chỉ hoàn thành 40% kế hoạch doanh thu và 10% kế hoạch lợi nhuận. Cụ thể, doanh thu chủ yếu của DIG đến từ chuyển nhượng bất động sản, gần 1.138 tỷ đồng, tỷ trọng 60% tổng doanh thu; xây dựng đạt 307 tỷ đồng, tỷ trọng 16%; còn lại 23% từ bán thành phẩm, cung cấp dịch vụ và bán hàng. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận 198,7 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của DIG âm 75,4 tỷ đồng so với cùng kỳ âm gần 1.496 tỷ đồng. Ngược lại, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 1.143 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 1.108 tỷ đồng. Như vậy, dòng tiền chính duy trì trong doanh nghiệp đến từ nguồn đầu tư thay vì hoạt động kinh doanh.

Đến hết Quý 1/2023, tổng tài sản của DIG đạt gần 13.827 tỷ đồng giảm 6,2% so với đầu năm. Trong đó, giá trị hàng tồn kho ghi nhận 6.037 tỷ đồng, chiếm 43,7% tổng tài sản; trong đó chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chiếm 5.904 tỷ nằm ở các dự án khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, dự án khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, Dự án khu dân cư P4 Hậu Giang...

Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.362 tỷ đồng, chiếm 31,5% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 1.381 tỷ đồng, chiếm 10% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/5, cổ phiếu DIG đang giao dịch ở mức 20.750 đồng/cổ phiếu.

Tin Cùng Chuyên Mục