Dược phẩm Cửu Long (DCL) sắp phát hành 2 triệu cổ phiếu ESOP

Quỳnh Chi

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp tới gần 78% so với thị giá cổ phiếu hiện tại trên thị trường.

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã CK: DCL) vừa thông qua kế hoạch phát hành 2 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng tỷ lệ 3,52% số lượng cổ phần đang lưu hành.

Số lượng cổ phiếu ESOP mới này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm đối với cán bộ nhân viên cấp cao và 3 năm đối với cán bộ nhân viên phổ thông. Như vậy, ban lãnh đạo công ty có thể bán sớm hơn nhân viên thông thường.

Về thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu ESOP, cán bộ nhân viên cần hoàn tất nộp tiền trong tháng 9/2021. Nếu thành công, vốn điều lệ của DCL sẽ tăng từ gần 570 tỷ đồng lên gần 590 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh của Dược phẩm Cửu Long, tính riêng trong quý 2, công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 189 tỷ đồng. Chi phí lãi vay phải trả trong kỳ là hơn 10 tỷ đồng, tăng 16% so với quý 2/2020; đồng thời do thay đổi chính sách bán hàng nên chi phí bán hàng giảm 3 tỷ đồng. Kết quả, DCL báo lãi ròng quý 2 hơn 32 tỷ đồng, tăng mạnh 74% so với cùng kỳ.

Lũy kế nửa đầu năm 2021, doanh thu thuần ghi nhận hơn 359 tỷ đồng, LNST đạt 45 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 66% so với cùng kỳ năm trước. 

Chốt phiên 23/8, thị giá DCL đạt 44.600 đồng/cổ phiếu với gần 600 nghìn cổ phiếu được giao dịch. So với đầu năm, giá trị cổ phiếu DCL đã tăng tới 77%.

Tin Cùng Chuyên Mục