Đường Kon Tum (KTS) điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức từ 5% lên 8%, đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2024 thận trọng

An Bình

Về kế hoạch kinh doanh niên độ 2023 - 2024, KTS thận trọng đặt mục tiêu doanh thu thuần 517,7 tỷ đồng, giảm 5% so với thực hiện niên độ trước. Lãi sau thuế cũng dự kiến giảm 27% xuống còn 27,9 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Đường Kon Tum (mã ck: KTS) ngày 24/9 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh, đồng thời bầu ra Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. 

Điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức từ 5% lên 8%

Trong niên độ 2022 - 2023 (tính trong giai đoạn 01/07/2023 - 30/06/2023), nhờ hưởng lợi từ giá đường thế giới tăng vọt, Đường Kon Tum ghi nhận lợi nhuận sau thuế cao nhất kể từ 2017 với 38,1 tỷ đồng, tăng 378% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu thuần đạt được là 547,6 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch đặt ra. 

Đường Kon Tum (KTS) điều chỉnh  tỷ lệ chia cổ tức từ 5% lên 8%, đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2024 thận trọng  - Ảnh 1

Với kết quả ấn tượng KTS đạt được, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc nâng tỷ lệ trả cổ tức từ 5% lên 8% cho niên độ 2022 - 2023. Dự kiến, KTS sẽ chi hơn 4 tỷ đồng để trả cổ tức niên độ 2022-2023 cho cổ đông.

Ngoài ra, Công ty sẽ trích lập 6,5 tỷ đồng cho các quỹ, trong đó quỹ đầu tư phát triển vùng nguyên liệu chiếm 6 tỷ đồng.

Đặt kế hoạch kinh doanh niên độ 2023 - 2024 thận trọng

Về kế hoạch kinh doanh niên độ 2023 - 2024, KTS thận trọng đặt mục tiêu doanh thu thuần 517,7 tỷ đồng, giảm 5% so với thực hiện niên độ trước. Lãi sau thuế cũng dự kiến giảm 27% xuống còn 27,9 tỷ đồng.

Lãnh đạo KTS nhận định, kế hoạch kinh doanh niên độ mới được đặt trong điều kiện kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại mặt hàng đường (hàng sản xuất xuất khẩu, hàng tạm nhập tái xuất…) trong nước vẫn chưa được kiểm soát triệt để.

Ngoài ra, biến đổi khí hậu ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng nhiều vùng trồng mía nguyên liệu. Đồng thời, giá cả vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) và các loại hoạt chất công nghiệp tăng mạnh.

Về giải pháp thực hiện, KTS sẽ tiếp tục làm việc các cấp chính quyền địa phương của tỉnh Kon Tim để rà soát, tìm kiếm quỹ đất, phát triển thêm diện tích trồng mía trong niên vụ 2023 - 2024 và những năm tiếp theo. Mục tiêu đến năm 2026, cơ bản vùng nguyên liệu đáp ứng được công suất của nhà máy.

Ngoài ra, Công ty đặt mục tiêu xây dựng thương hiệu Đường RS của KTS có tiêu chuẩn chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm tương tự trong nước và nhập khẩu.

Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng nhiều vùng trồng mía nguyên liệu. Đồng thời, giá cả vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) và các loại hoạt chất công nghiệp tăng mạnh.

Ở một diễn biến khác, tại Đại hội, cổ đông KTS đã thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị vẫn gồm 3 thành viên là ông Đặng Việt Anh, ông Trần Ngọc Hiếu và ông Thái Văn Hùng.

Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 3 thành viên là bà Trần Thị Nhi, bà Nguyễn Thị Thủy và ông Nguyễn Đức Cần.

Tin Cùng Chuyên Mục