Gần 140.000 tỷ vốn đăng ký doanh nghiệp mới trong tháng 6

Giang Phạm

(Doanhnhan.vn) - So với tháng 5, số doanh nghiệp mới đăng ký tăng 28%, số lao động tăng 9,4%.

Sau khi các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng, cùng với tác động tích cực từ những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ, đăng ký doanh nghiệp trong tháng 6 dần khôi phục. 

Cụ thể, tổng số vốn của hơn 13.725 doanh nghiệp mới đăng ký là 139.100 tỷ đồng, tăng 28% so với tháng trước. Số lao động đăng ký là 100.000 lao động, tăng 9,4% so với tháng 5/2020. Tính chung 6 tháng đầu năm, cả nước có 62.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng tăng cao. Tính trong 6 tháng đầu năm, cả nước có 25.200 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng lên 87.200 doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có 14.530 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, trong 6 tháng, số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (29.200 doanh nghiệp) và doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (22.400 doanh nghiệp) đều tăng 34 - 38%. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể và đã hoàn tất thủ tục giải thể là giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Tin Cùng Chuyên Mục