Gỗ An Cường (ACG) dự kiến phát hành 14,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022

Linh An

Nguồn vốn phát hành được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán. Thời gian dự kiến phát hành trong quý II/2023 và quý III/2023.

Công ty cổ phần Gỗ An Cường (mã ck: ACG) vừa thông báo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

Với tỷ lệ chi trả 11%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được về 11 cổ phiếu mới. 

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành 14,94 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị sau phát hành theo mệnh giá là 149,4 tỷ đồng. 

Nguồn vốn phát hành được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán. Thời gian dự kiến phát hành trong quý II/2023 và quý III/2023.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2023, ACG ghi nhận doanh thu 679 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 36,3 tỷ đồng, giảm lần lượt 20% và gần 70% lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2023, ACG đặt kế hoạch doanh thu đạt 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 668 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 12% và hơn 8% các chỉ tiêu kết quả đạt của năm ngoái. Với kết quả đạt được, ACG mới đạt được 5,4% kế hoạch lợi nhuận của năm.

Tính đến 31/3/2023, tổng tài sản của ACG giảm 202 tỷđồng so với đầu năm về mức 5.265 tỷ đồng, chủ yếu do Công ty sử dụng lượng lớn tiền mặt để tài trợ cho các chi phí hoạt động.

Tổng nợ phải trả giảm 248 tỷ trong 3 tháng đầu năm, về 1.307 tỷ đồng, do công ty chi trả cho nhà cung cấp và thực hiện các nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Vốn chủ sở hữu tăng nhẹ lên mức 3.958 tỷ đồng, chủ yếu do lợi nhuận tích lũy trong kỳ.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra cuối tháng 4/2023, ông Lê Đức Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACG cho biết, từ tháng 4, công ty đã lấy lại nhịp độ của năm ngoái và đạt mức tăng trưởng sơ bộ là 10%.

"Tình hình thị trường trong quý II sẽ có những tín hiệu tốt", lãnh đạo ACG nhấn mạnh thêm.

Tin Cùng Chuyên Mục