Hà Nam: Điều chỉnh quy hoạch thị trấn Bình Mỹ hơn 1.400ha

Đoàn Chi

UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Quyết định số 1304/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Bình Mỹ (huyện Bình Lục) giai đoạn đến năm 2030.

Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Theo đó, đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Bình Mỹ giai đoạn đến năm 2030 sẽ do UBND huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam) là cơ quan tổ chức lập quy hoạch. Quy mô khoảng 1.462ha.

Mục tiêu nhằm cụ thể hóa quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Lục đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Nam đến năm 2023, tầm nhìn 2050 đã được phê duyệt, Nghị quyết số 829/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hà Nam.

Bên cạnh đó, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí, điều kiện tự nhiên, hạ tầng và nguồn lao động sẵn có phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xã hội trong khu vực. Hình thành các khu vực mới có không gian kiến trúc cảnh quan hiện đại, phát triển bền vững. Phấn đấu mục tiêu phát triển Bình Mỹ thành đô thị trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế - văn hóa, xã hội theo hướng sinh thái xanh...

UBND huyện Bình Lục là đơn vị tổ chức công bố công khai quy hoạch xây dựng, cung cấp thông tin quy hoạch, cắm mốc quy hoạch ngoài thực địa theo quy định, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quy hoạch theo quy định.

Sở Xây dựng tiến hành giám sát, quản lý công tác quy hoạch. Sở Tài Nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở ngành và UBND huyện Bình Lục rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch được duyệt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Lục tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các cơ chế, chính sách, nguồn lực để thực hiện các dự án đầu tư theo Quy hoạch được duyệt theo trình tự ưu tiên từng giai đoạn, đảm bảo tiến độ và đúng quy định.

Tin Cùng Chuyên Mục