Lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ, tầm nhìn đến năm 2050

Đoàn Chi

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo thực hiện kết luận của Bí thư Thành ủy tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng), trong đó có việc tham mưu UBND thành phố khẩn trương triển khai lập Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Đồ án).

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo UBND thành phố Cần Thơ, trong 20 năm xây dựng và phát triển, vị thế, tiềm lực kinh tế của thành phố chuyển biến đáng kể trên nhiều lĩnh vực, có tính chất đầu mối và chi phối về thương mại, du lịch, khoa học công nghệ, y tế, đào tạo, giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế, từng bước khẳng định vai trò trung tâm của vùng ĐBSCL…

Định hướng phát triển TP Cần Thơ, mục tiêu đến năm 2030 Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL; là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL.

Tầm nhìn đến năm 2045 thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở châu Á...

Theo đó, Giám đốc Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận/huyện và thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố khẩn trương triển khai lập Đồ án.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận/huyện và thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố thực hiện tốt công tác đấu giá các khu đất công theo quy hoạch; thực hiện công tác tính tiền sử dụng đất đối với các dự án đã giao đất theo quy định.

Tăng cường công tác quản lý, giữ gìn trật tự, kỷ cương, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Các cấp, các ngành phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đột phá trên các lĩnh vực, góp phần lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương…

Tin Cùng Chuyên Mục