Hà Nội chấm dứt 2 dự án quy mô gần 200ha của HUD tại Mê Linh

Ánh Vân

Hai dự án là khu đô thị Mê Linh - Đại Thịnh và khu đô thị Thanh Lâm - Đại Thịnh 1 đã chính thức bị UBND TP Hà Nội quyết định chấm dứt thực hiện sau khoảng thời gian dài chậm triển khai.

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định số 3203/QĐ-UBND về việc chấm dứt, dừng thực hiện quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 15/9/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và các chỉ đạo của tỉnh này liên quan đến nghiên cứu triển khai Dự án Khu đô thị mới Mê Linh - Đại Thịnh và Dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 1 tại huyện Mê Linh.

Đây là kết quả của việc dự án trước đây có văn bản phê duyệt địa điểm lập quy hoạch, xây dựng khu đô thị của UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhưng chưa thực hiện thủ tục thẩm định, cho phép đầu tư theo quy định. Ngoài ra, hai dự án này hiện cũng không thuộc diện chuyển tiếp theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 31/2021 ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

Theo đó, UBND TP Hà Nội giao các Sở, ngành Thành phố và UBND huyện Mê Linh thực hiện quản lý nhà nước đối với khu đất tại 2 dự án nêu trên theo chức năng nhiệm vụ và quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời, giao UBND huyện Mê Linh nghiên cứu, đề xuất phương án quản lý khai thác khu đất (sau khi chấm dứt, dừng thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, UBND TP. Hà Nội liên quan đến nghiên cứu triển khai đối với 2 dự án nêu trên), nhằm phát huy hiệu quả sử dụng đất, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 13/6/2023.

Theo báo cáo của UBND huyện Mê Linh, hai dự án trên có tổng diện tích gần 200 ha, nằm trên địa bàn các xã Đại Thịnh, Thanh Lâm và Mê Linh. Trong đó, khu đô thị mới Mê Linh - Đại Thịnh có diện tích 136,6 ha, khu đô thị Thanh Lâm - Đại Thịnh 1 rộng khoảng 53,1 ha. Từ năm 2005, tỉnh Vĩnh Phúc đã có quyết định cho Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị (HUD) thuộc Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư của hai dự án này.