Hà Nội sẽ có 5 khu đại đô thị nhà giá rẻ, quy mô tới hơn 300 ha

Ngọc Diễm

Trong năm 2021 Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với UBND TP Hà Nội nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí để lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội độc lập, trong đó có dự án quy mô lớn từ 50 ha trở lên.

Bộ Xây dựng mới đây đã có văn bản trả lời kiến nghị của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện thí điểm khu nhà ở xã hội và đề án cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ, nguy hiểm trên địa bàn thành phố.

Về dự án nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng cho biết, trong năm 2021 Bộ sẽ phối hợp với UBND TP Hà Nội nghiên cứu, đưa ra các tiêu chí để lựa chọn chủ đầu tư cho các dự án nhà ở xã hội độc lập, trong đó có dự án quy mô lớn từ 50 ha trở lên.

Về việc thực hiện thí điểm xây dựng khu nhà ở xã hội tập trung, Bộ Xây dựng cho biết, hiện TP Hà Nội đã giao các nhà đầu tư nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết cho 5 khu đô thị trên địa bàn với tổng diện tích khoảng 301 ha theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 508/TB-VPCP ngày 31/10/2017.

Cụ thể, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc, thành phố chọn thí điểm một số công trình, dự án, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định và giao Bộ Xây dựng nghiên cứu kiến nghị của TP Hà Nội trong quá trình rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan.

Hà Nội sẽ có 5 khu đô thị nhà ở xã hội tập trung với quy mô hơn 300 ha
Hà Nội sẽ có 5 khu đô thị nhà ở xã hội tập trung với quy mô hơn 300 ha

Gần đây nhất, Bộ Xây dựng đã có tờ trình Chính phủ về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định có liên quan đến việc phát triển các dự án nhà ở xã hội độc lập (không phân biệt quy mô sử dụng đất) như bổ sung quy định và lấy ý kiến thẩm định để chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo hướng đồng bộ pháp luật đầu tư và pháp luật nhà ở.

Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung khái niệm “Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội” để tạo điều kiện cơ sở pháp lý cho các nội dung hướng dẫn về thủ tục đầu tư xây dựng, lựa chọn chủ đầu tư, xác định ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án.

Ngoài ra, Bộ cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội như cho phép dự án loại hình chung cư được điều chỉnh tăng mật độ xây dựng hoặc hệ số sử dụng đất, đảm bảo thống nhất với pháp luật về quy hoạch và tính khả thi. 

Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được dành 20% tổng diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (bao gồm cả dự án sử dụng quỹ đất 20%) để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại nhằm bù đắp chi phí đầu tư. Điều này góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, mua nhà ở xã hội và giảm kinh phí dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội sau khi đầu tư.

Cho phép khấu trừ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khi chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với địa phương. Đồng thời bổ sung quy định ưu đãi đối với trường hợp chủ đầu tư hoàn thành dự án xây dựng nhà ở xã hội trong vòng 12 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất thì được UBND cấp tỉnh hỗ trợ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.

Về vấn đề cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ, nguy hiểm trên địa bàn TP Hà Nội, Bộ Xây dựng cho biết, ngày 14/10/2020, Bộ đã có văn bản góp ý cụ thể các nội dung trong đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố do UBND TP Hà Nội đề xuất. Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP chủ động triển khai thực hiện đề án trên cơ sở góp ý của Bộ Xây dựng. 

Tin Cùng Chuyên Mục