Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) dự kiến phát hành thêm gần 170 triệu cổ phiếu, nâng tổng vốn điều lệ lên 5.816 tỷ đồng

An An

Số tiền huy động được từ đợt chào bán cổ phiếu, HHV dự kiến dùng để bổ sung vốn góp vào dự án cao tốc.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vừa công bố, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã ck: HHV) dự kiến trình cổ đông 3 phương án phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ. 

Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) dự kiến phát hành thêm gần 170 triệu cổ phiếu, nâng tổng vốn điều lệ lên 5.816 tỷ đồng - Ảnh 1

Phương án đầu tiên, HHV dự kiến phát hành tối đa 75,8 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền mua 100:15. Điều đó có nghĩa, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua thêm 15 cổ phiếu mới.

HHV uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành song không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu (10.000 đồng/cp). Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) dự kiến phát hành thêm gần 170 triệu cổ phiếu, nâng tổng vốn điều lệ lên 5.816 tỷ đồng - Ảnh 2

Với số tiền 758,6 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, công ty dự kiến sẽ dùng 358,1 tỷ đồng để thu xếp vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Ngoài ra, công ty sẽ dùng 360 tỷ đồng để đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, đồng thời bổ sung vốn cho hoạt động đào tạo nhân lực và khoa học công nghệ một khoản 40 tỷ đồng.

Phương án thứ hai, công ty dự kiến phát hành tối đa 73,4 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

HHV sẽ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành song không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu tương đương 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm. Dự kiến với đợt phát hành này, HHV sẽ thu về hơn 734 tỷ đồng. 

Số tiền này được công ty sử dụng để góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh - chủ đầu tư dự án xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh với mức tối thiểu 145 tỷ đồng. Số tiền còn lại dùng để thu xếp vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. 

Phương án thứ ba, HHV dự kiến phát hành 20,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1. Điều đó có nghĩa cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu cũ sẽ được thêm 1 cổ phiếu mới.

Thời gian phát hành là trong năm 2024, ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nếu hoàn tất cả 3 đợt phát hành trên, tổng số cổ phiếu phát hành thêm dự kiến của HHV là 169,9 triệu cổ phiếu. Qua đó, vốn điều lệ của doanh nghiệp này sẽ dự kiến tăng thêm 1.699 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ lên mức 5.816 tỷ đồng.

Cũng theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HHV sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 3.146 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 404 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 11% so với thực hiện năm ngoái.

Trong đó, mảng thu phí BOT dự kiến đóng góp 1.720 tỷ đồng, tăng 9%; còn mảng xây lắp tăng 26% đạt 1.323 tỷ đồng. 

Trong quý đầu năm, doanh thu của HHV ước đạt 674 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 109 tỷ đồng, tăng 32% so với quý I/2023. Doanh thu thu phí BOT đạt 458 tỷ đồng, tăng 18%, động lực đến từ việc 4 trạm thu phí được tăng phí 18% từ đầu năm và lưu lượng xe tăng lên trong dịp Tết Nguyên đán.

Tin Cùng Chuyên Mục