Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) lãi sau thuế 315 tỷ đồng năm 2022, tăng 8% cùng kỳ

Linh Anh

Dù lợi nhuận sau thuế tăng hơn so với năm 2021 nhưng HHV cũng chỉ đạt được 80% kế hoạch lợi nhuận năm.

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã CK: HHV) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt 616 tỷ đồng, tăng gần 3 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính lao dốc, từ 4,9 tỷ đồng xuống 551 triệu đồng do lãi tiền gửi, tiền cho vay sụt giảm. Chi phí lãi vay tăng 18% so với quý IV/2021, khoảng 167 tỷ đồng. Lãi từ công ty liên doanh, liên kết tăng mạnh, từ 740 triệu đồng lên 6,9 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý IV/2022 của HHV đạt 75 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ.

Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) lãi sau thuế 315 tỷ đồng năm 2022, tăng 8% cùng kỳ - Ảnh 1

Luỹ kế cả năm 2022, công ty ghi nhận hơn 2.094 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế khoảng 315 tỷ đồng tăng 8% so với năm 2021.

Với kết quả trên, HHV hoàn thành 83% mục tiêu doanh thu, 80% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến cuối quý IV/2022, tổng tài sản của HHV đạt 35.643 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn nhất là 28.562 tỷ đồng (chiếm 80%). Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 472 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2022, tổng nợ vay của HHV là 20.653 tỷ đồng, chiếm 58% tổng nguồn vốn. Vay dài hạn là 20.397 tỷ đồng, trong đó, công ty vay Vietinbank gần 19.330 tỷ đồng và VietABank hơn 940 tỷ đồng với thời hạn trên 5 năm. 

Vốn chủ sở hữu của HVV đạt 8.393 tỷ đồng cuối quý IV/2022 bao gồm 831 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tin Cùng Chuyên Mục