Hà Tĩnh: Đền bù tại Dự án cấp nước Vũng Áng, người dân vẫn kiến nghị

Phan Quyên

14:32 08/01/2018

388 lượt xem


Cho rằng giá đền bù hỗ trợ thấp, một số hộ nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất chưa được xác định đúng... nên hàng chục hộ dân ở thôn Tân Xuân (xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị ảnh hưởng tại Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng - Hạng mục hồ Rào Trổ vẫn tiếp tục viết đơn thư, kiến nghị.
Hà Tĩnh:  Vì sao hàng chục hộ dân chưa nhận tiền đền bù tại dự án cấp nước?

Hà Tĩnh: Vì sao hàng chục hộ dân chưa nhận tiền đền bù tại dự án cấp nước?

Cho rằng giá đền bù hỗ trợ thấp, một số trường hợp nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất xác định chưa rõ ràng... nên hàng chục hộ dân tại thôn Tân Xuân (xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) chưa nhận tiền bồi thường tại Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng - Hạng mục hồ Rào Trổ. Read more
BÌNH LUẬN

loading