Hải Phát Invest (HPX) đưa cổ phiếu giao dịch trở lại, đặt kế hoạch doanh thu 2024 cao nhất trong 5 năm

An An

Đối với các nhiệm vụ chính trong năm 2024, HPX cho biết sẽ tập trung cân đối dòng tiền, thu xếp vốn để thực hiện dự án; cân đối nguồn để nộp thuế, trả nợ gốc và lãi các trái chủ để gia hạn gói trái phiếu, tín dụng.

Hải Phát đưa cổ phiếu HPX giao dịch trở lại

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa thông báo về việc đưa cổ phiếu HPX của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, mã ck: HPX) ra khỏi diện đình chỉ giao dịch.

Trước đó, kể từ ngày 18/9/2023, cổ phiếu HPX đã bị đình chỉ giao dịch do công ty tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Căn cứ tình hình công bố thông tin của Hải Phát Invest trong sáu tháng liên tục kể từ ngày HOSE ra quyết định đình chỉ giao dịch, công ty không vi phạm quy định về công bố thông tin.

Ngày 8/3 vừa qua, Hải Phát Invest đã công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (riêng và hợp nhất) theo quy định. HOSE sẽ thực hiện đưa cổ phiếu HPX ra khỏi diện đình chỉ giao dịch và giao dịch trở lại toàn thời gian theo quy định.

Trước đó một ngày, Hải Phát Invest cũng đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE báo cáo về việc đã khắc phục xong các nghĩa vụ, đảm bảo đủ điều kiện để cổ phiếu được giao dịch trở lại.

Hải Phát cho biết, công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản nên bị ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch Covid-19 và sự trầm lắng của thị trường bất động sản thời gian qua. Bên cạnh đó, cổ phiếu HPX bị đình chỉ giao dịch đã gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh như tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, các định chế tài chính để triển khai thực hiện dự án, chịu sức ép lớn từ các cổ đông, nhà đầu tư, các khó khăn khi thực hiện cơ cấu nợ, định giá tài sản đảm bảo đối với các khoản vay tín dụng, phát hành trái phiếu và ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của hàng trăm cán bộ nhân viên...

Đặt mục tiêu lãi sau thuế 2024 là 105 tỷ đồng

Nhìn lại năm 2023, Hải Phát Invest ghi nhận lãi ròng gần 135 tỷ đồng, hồi phục tích cực so với mức lỗ ròng hơn 58 tỷ đồng năm 2022. Qua đó, công ty hoàn thành 112% so với kế hoạch lãi ròng 120 tỷ đồng trong năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Hải Phát mới đây thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024, với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất đạt 2.800 tỷ đồng, tăng 67% so với năm trước và là mức cao nhất trong 5 năm qua (kể từ 2020).

Lãi sau thuế dự kiến giảm 22% xuống 105 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức công ty mẹ dự kiến 5%. 

Đối với các nhiệm vụ chính trong năm 2024, HPX cho biết sẽ tập trung cân đối dòng tiền, thu xếp vốn để thực hiện dự án; cân đối nguồn để nộp thuế, trả nợ gốc và lãi các trái chủ để gia hạn gói trái phiếu, tín dụng. Ngoài ra, công ty sẽ phát hành và công bố báo cáo tài chính đúng thời hạn quy định; cơ cấu lại tỷ lệ tại công ty con, công ty liên kết.

Tin Cùng Chuyên Mục