Hoá chất Cơ bản Miền Nam (CSV) chốt quyền trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền với tỷ lệ 10%

Hồng Ân

Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 26/06.

CTCP Hoá chất Cơ bản Miền Nam (mã CK: CSV) mới công bố ngày 5/6 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt 2/2022.

Cụ thể, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 26/06.

Với 44,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CSV sẽ chi tương đương 44,2 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Trước đó, vào tháng 2/2023, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, cũng tỷ lệ 10%.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2023, doanh thu thuần doanh nghiệp giảm 18,8% so với quý I/2022, đạt 391,6 tỷ đồng.

Công ty cho biết, tại công ty mẹ, doanh thu giảm 16% do sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chính giảm clor lỏng giảm 13%; H2S04 giảm 45%; phèn đơn giảm 12%; H3PO4 giảm 30% và Javel giảm 15%. Bên cạnh đó, giá bán bình quân một số sản phẩm chính cũng giảm như HCl giảm 49%, H2SO4 giảm 36%.

Tại công ty con, sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chính giảm như phốt pho vàng giảm 28,30% và giá bán bình quân phốt pho vàng giảm 5,05%.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý I/2023 đạt 70,9 tỷ đồng, giảm gần 37% cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, Hoá chất Cơ bản Miền Nam đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 1.956,7 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 270,3 tỷ đồng. Như vậy, với 89 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý I, CSV đã hoàn thành gần 33% kế hoạch năm.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/5, cổ phiếu CSV giảm 0,81%, xuống 30.750 đồng/CP.

Link bài gốc

Tin Cùng Chuyên Mục